Nu ökar cyklingen i Stockholm

Nu ökar cyklingen i Stockholm innerstad. Det visar en ny rapport från trafikkontoret, kan Mitt i avslöja.

Men ökningen är för liten, enligt trafikborgarrådet.

Cyklandet ökar igen i Stockholms innerstad. Det slås fast i en ny rapport från trafikkontoret. Kontoret undersöker varje försommar cykelpassagerna på en stor rad mätpunkter i stan och årets rapport baserar sig på mätningar från maj och juni förra året.

Siffrorna räknas sedan samman till ett snitt för de senaste fem åren för att minska påverkan av väder och vind vid de specifika mättillfällena. Förra årets rapport visade på en liten minskning av cyklingen i innerstan, men nu ökar återigen snittet. Från ca 57 000 passager i innerstan i snittet 2010-2014 till strax över 59 000 passager i snittet 2011-2015.

Även snittet för cykling i city ökar i årets rapport medan det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet, det vill säga ett antal broar runt om i stan är i stort sett oförändrat.

Men ökningen är fortfarande betydligt mindre än målet i stadens cykelplan.

– Vi ska se till att fler cyklar. Det är en viktig del i omställningen, både för att göra staden trevligare och för att klara vårt klimatmål. Det ska vara en uppgång i cyklandet men jag ser gärna att den är mycket kraftigare, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Även cykelhjälmsanvändandet har ökat något, enligt rapporten. I mätningen låg användandet mellan 70 och 81 procent i de olika snitten vilket kan jämföras med 67 och 80 procent under 2014.

Fakta

Så gjordes undersökningen

Mätningarna genomförs i maj och juni och utförs av trafikobservatörer under sex timmar i tidsintervallerna 07-09, 12-14 och 1-18 på en vardag.

Sedan räknas sextimmarsvärdet om till ett dygnsvärde.

Eftersom cyklingen bara mäts en gång per mätplats och år kan variationerna till viss del bero på vädret under mättillfället. Därför används ett medelvärde över de senaste fem åren för att jämföra siffrorna.

Innerstadssnittet består av 14 mätpunkter runt om i stan.

Citysnittet består av 20 mätpunkter inne i city.