Nu överklagas Wallenbergplan

Byggplanen lever vidare och nu påbörjas fastighetsbildningen innan bygglov blir aktuellt för Wallenberg-familjen.

Samtidigt överklagar Aspös tomtägare beslutet.

På gårdagens, kommunstyrelsemöte beslutades formellt att byggplanen för östra Aspö får leva vidare och nu påbörjas arbetet med fastighetsbildning för Wallenbergs planerade fritidstomter. Först därefter blir bygglov aktuellt.

Familjen Wallenberg har gjort förskisser kring hur man tänker sig de planerade 23 fritidstomterna och diskussionerna med kommunpolitikerna väntas ta ny fart.

Kommunledningen och Lantmäteriet jobbar nu för att skydda strandlinjen från exploatering. De hoppas att Wallenberg följer rådet att inte fullfölja avstyckningen ända ner till sjön. Då skulle en strandremsa på 40–50 meter hållas tillgänglig för allmänheten.

Familjen funderar alltjämt och väljer att gå försiktigt fram.

– Vi vill ha klart för oss vad planen betyder och vad som gäller innan vi tar nästa steg. Några hustyper har vi inte tagit fram, säger arkitekten Fanny Sachs, Marcus Wallenbergs fru.

När Lantmäteriet väl får in ärendet från familjen kommer fastighetsbildningen ta omkring ett halvår, spår lantmätare Hans Rosén. Bygglov kan dock ges innan vatten och avloppsfrågan är löst. Det kan nämligen räcka att det villkoras i ett eventuellt bygglov att VA-frågan löser sig. Tomtägarna på Aspö tänker dock överklaga beslutet om byggplanen till Förvaltningsrätten eller Mark- och miljödomstolen.

– Byggplanen bryter mot miljölagstiftningen. Man undrar vad Wallenberg har för hållhake på kommunen, säger tomtägaren Göran Westin.

Det står nu klart att östra Aspö inte blir naturreservat.