Nu planeras för fler paviljonger

Här ska paviljongerna i Brottby byggas.
Här ska paviljongerna i Brottby byggas.
Kommunen polisanmäls för att ha brutit mot EU-skyddet av träd i Brottby allé när paviljonger för nyanlända byggs.

Samtidigt letar kommunen mark för att bygga fler paviljonger.

Egentligen skulle kommunen beslutat om bygglov för de sex planerade paviljongerna i kommunen tisdags. Men beslutet skjuts upp. Bygglov för de två paviljongerna som ska byggas i centrala Vallentuna lyfts dessutom ur beslutet.

– Marken där det skulle byggas är detaljplanelagd för parkmark, säger Ylva Mozis (L), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Hon förklarar strulet med att det är oerhört bråttom att få upp bostäderna.

– Den nya lagen om flyktingmottagande ser annorlunda ut än vi trodde i höstas. Nu måste vi ta emot fler inom kommunens gränser, säger hon.

Bygget av paviljonger för nyanlända i Vallentuna kommun har gått dåligt från början. Kommunen får svidande kritik från boende i Ekskogen och Brottby, där fyra av de för tillfället sex planerade paviljongerna ska ligga. De tycker att informationen varit usel. Även myndigheter har synpunkter.

Länsstyrelsen meddelade på torsdagen att de polisanmäler kommunen för en byggmiss i Brottby. När kommunen, i slutet av januari, påbörjade markförberedelser inför bygget anlades en bygginfart mellan två träd i den gamla allén som går upp mot Össeby kyrkoruin. Allén omfattas både av biotopskydd och åtnjuter dessutom EU:s miljöskydd: Natura 2000.

Det går att få dispens från skyddet om det finns särskilda skäl. Att det brådskar att bygga bostäder åt flyktingar kan var ett sådant skäl. Nu har kommunen lämnat in en dispensansökan men polisanmälan blir det ändå.

– Vi är skyldiga att anmäla eftersom åtgärderna redan är utförda, säger Britt Forsén, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

I torsdags stod det också klart att kommunen planerar för ytterligare sex paviljonger. Kommundirektören Victor Kilén ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att leta mark för eventuella behov framöver.

– Vi vill vara förberedda om behovet uppstår, säger Ylva Mozis.

Paviljongerna som byggs nu kommer bara att finnas kvar i fem år.

– Sedan hoppas vi kunna bygga permanent på andra platser, säger Ylva Mozis. (L).

Fakta

Här ska det byggas

Ekskogen: Två paviljonger för nyanlända familjer och ensamstående vuxna.

Brottby: Två paviljonger för nyanlända och ensamstående vuxna.

Centrala Vallentuna: Två paviljonger för ensamkommande asylsökande minderåriga. Var dessa ska stå är oklart. Kommunen söker mark