Nu råder eldningsförbud i hela länet

Nu är det brandrisk.
Nu är det brandrisk.
Nu är det slutgrillat på ett tag – länsstyrelsen har tagit beslut om eldningsförbud i Stockholms län.

Efter sol och torrt väder råder hög brandrisk i skog och mark. Utifrån SMHI:s prognoser och i samråd med länets räddningstjänster, utfärdade i helgen länsstyrelsen eldningsförbud i Stockholms län.

Det betyder att grillning endast är till åtet vid särskilt iordningställda grillplatser som inte innebär någon brandspridningsrisk.

Förbudet gäller tillsvidare, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.