Nu rivs de gamla flyghangarerna

BARKARBY Järfälla ansöker hos Stockholm stad om att få riva de flyghangarer som ligger på Stockholm stads sida på Barkarbyfältet, hangarer som använts av Barkarby flygklubb .

Rivningen av flygklubbens plåthangarer har sen tidigare påbörjats på Järfälla kommuns sida av kommungränsen.

Flygklubben har avvecklat sin verksamhet på fältet, där bostäder ska byggas.