Nu rivs kontrakten för kommunvillorna

Förtroendeskada, dålig koll, stora brister i hantering och jäv. Det är några slutsatser i rapporten som granskat hanteringen av exploateringsfastigheter.

Efter Lokaltidningen Mitt i:s avslöjande om att kommunen har haft en gräddfil för tjänstemän att få hyra villor och fritidshus billigt beställdes en egen extern granskning.

Efter fler avslöjanden beställde kommunen till slut tre externa granskningar. Konsultbolaget EY fick i uppdrag att utreda hanteringen av kommunvillorna.

Parallellt utreddes hyresnivåerna av NAI Svefa, som kom fram till att hyrorna var generellt för lågt satta.

I förra veckan kunde Lokaltidningen Mitt i också berätta att 16 miljoner kronor gått till renovering och drift av kommunvillorna, något som EY ska utreda.

Summan av den första EY-rapporten ”Utredning av fastighetstilldelning” offentliggjordes förra veckan. Här framgår att Huddinge kommun har organiserat verksamheten kring exploateringsfastigheter på ett sätt som gör att förtroendet för hela kommunen kan skadas.

Kommunens regler om exploateringsfastigheter har inte följts. Man uppfyller inte krav på transparens och likabehandling, dokumentation kring turerna saknas och den interna kontrollen har stora brister. Granskaren noterar att det är ”omöjligt att bedöma handläggning och beslut” på grund av att det helt enkelt inte finns dokumentation. Allt bottnar i något som EY menar är ”avvikelser från en sund kultur och värdegrund i en kommun”.

– Det finns en risk när man har jobbat väldigt länge inom samma organisation, man blir hemmablind och ser inte vad som händer. För det här har pågått under en väldigt lång tid, säger kommundirektören Vesna Jovic.

Vad är det första ni gör nu?

– En extern förvaltare tar över hanteringen av villorna, alla hyresavtal sägs upp och omförhandlas. Sedan ska en skatteexpert ta fram relevanta uppgifter som vi kommer att skicka till Skatteverket som kan besluta om förmånsbeskattning.

Institutet mot mutor säger till SVT:s ABC att kommunen bör polisanmäla härvan.

Det är dock inte aktuellt i nuläget.

–Vi avvaktar den fördjupade utredningen. Om den visar på några oegentligheter så kommer vi definitivt att polisanmäla, säger Vesna Jovic.

Fakta

Kommunen vidtar åtgärder mot gräddfilerna

Tydligare riktlinjer för att undvika jäv utarbetas.

Ytterligare revisioner ska göras inom närliggande verksamhetsområden.

Man ska se över vilka hus som ska säljas.

Endast hus som är av strategisk betydelse ska behållas.

Inga nya renoveringar sker just nu.

Ett program som rör kultur- och värdegrundsfrågor tas fram.