Nu rustar Vallentuna för fler flyktningar

På mottagningsenheten Optimus får nyanlända elever sin första undervisning i svenska. Bland ­annat får de skriva egna enkla sånger på det nya språket.
På mottagningsenheten Optimus får nyanlända elever sin första undervisning i svenska. Bland ­annat får de skriva egna enkla sånger på det nya språket.

Under 2016 har Vallentuna kommun ansvar för att ta emot 273 nyanlända flyktingar – 144 av dem är ensamkommande minderåriga och 129 är andra individer, enligt Migrationsverkets nyckeltal.

Men redan nu märks att fler flyktingar kommer till Vallentuna. På mottagningsenheten Optimus får nyanlända i skolåldern sin första undervisning i svenska. Sedan i höstas har antalet elever som är inskrivna på Optimus fördubblats.

– Det kommer att komma fler. Men vi är förberedda, säger Kristin Aabel, enhetschef på Optimus.

Nu går 40 elever här. 37 pojkar och tre flickor. De flesta är i 14–15-åldern. De största språken på skolan är dari, som talas i Afghanistan, persiska och somaliska.Totalt talas åtta språk bland de nyanlända eleverna. Opimus har modersmålslärare som behärskar samtliga språk.

Men det viktigaste på skolan är att snabbt komma in i svenska språket. På Optimus ska eleverna gå i högst två månader. Därefter ska de ut i den vanliga skolan. På den tiden ska de få baskunskaper i svenska. Dessutom ska det då vara kartlagt var de står kunskapsmässigt.

– De som kommer har en blandad bakgrund. En del har haft en bra skolgång. På grund av omständigheterna har det ofta varit avbrott i skolgången. En del har gått i illegala skolor i Iran eller i koranskolor. Andra har jobbat. Det är ändå otroligt hur mycket de kan och snappat upp. Det finns de som lärt sig engelska medan de varit på flykt, säger Johanna Wikstedt, lärare på Optimus.

Drömmarna bland eleverna är också olika. En elev som Mitt i pratar med vill lära sig mer om motorer och bli bilmekaniker. En annan har siktet inställt på att utbilda sig till läkare och få anställning på ett svenskt sjukhus.

Gemensamt är dock inställningen att man vill vara en del av samhället.

– De är väldigt positiva, säger Johanna Wikstedt.

För att möta strömmen av nya elever har Optimus utökat med fler lärare i svenska som andraspråk. Ren tur att man lyckats anställa folk med den hett eftertraktade kompetensen, enligt Kristin Aabel. Just nu finns fyra lärare med svenska som andraspråk på Optimus. Man startar också en ny mottagningsenhet för äldre elever på Vallentuna gymnasium.

Fakta

Några reaktioner från lokala Facebookgrupper:

”Undra hur det går om dom ska bo på landet. Det brukar vara svårt.”

”Visst känns Ekskogen som avsides om man är storstadsbo men det är egentligen inte speciellt avsides jämfört med mycket annat. Väldigt många flyktingförläggningar i Sverige ligger betydligt mer avsides än Ekskogen.”

”Sverige är inte Gud. vi måste stänga gränserna för att få kontroll på läget.”

”Kommer kommunen ha fler infomöten? Det i höstas var det ju ingen rusning till och det rådde mest förvirring då inga politiker fanns på plats och kunde svara på frågor.”

”Tack Vallentuna kommun att dom vill ge sitt bidrag till medmänskligheten.”

Fakta

Oklart vilka som kommer

Varifrån de flyktingar som kommer till Vallentuna under året har flytt ifrån är oklart. Hur de portioneras ut under året är också oklart.

– Vi har frågat Migrationsverket men de vill inte säga något ännu. Det är frustrerande, säger Rolf Zackrisson, chef för arbetsmarknadsenheten i Vallentuna.

Att få veta om det är barnfamiljer eller ensamma barn, eller någon annan grupp som kommer skulle underlätta planeringen, menar han.

– Då skulle vi till exempel kunna anpassa hur vi inreder i paviljongerna som ska byggas, säger han.

Vallentuna kommun samarbetar tätt med Arbetsförmedlingen för att hitta jobb åt vuxna nyanlända. Bland annat uppvaktas näringslivet i kommunen.

– Men det är svårt eftersom många företag här är en- och tvåmansföretag, säger Rolf Zackrisson.

Anna WIlson

Fakta

Sex paviljonger med bostäder ska byggas

I Ekskogen, Brottby och centrala Vallentuna kommer kommunen att uppföra totalt sex paviljonger med boende för nyanlända. 60 personer kommer att kunna bo i paviljongerna som kommunen hyr av en extern leverantör.

Platserna är till både för ensamkommande ungdomar och andra nyanlända.

Två av paviljongerna kommer att ligga i Brottby, tre i Ekskogen och en i centrala Vallentuna.

Det har spekulerats mycket i sociala medier exakt var paviljongerna kommer att ligga.

Men kommunen vill inte berätta det.

– De som är grannar har blivit underättade, säger Kajsa Tirén, kommunikationsdirektör på Vallentuna kommun.

På grund av attentat mot flyktingboenden över hela landet i höstas är säkerheten högt prioriterad. Byggena kommer att bevakas i alla skeden i processen.

I början på mars ska paviljongerna stå klara för inflyttning.

– Det är planen. Det är snabba puckar nu, säger Kajsa Tirén.

Boendefrågan för de nyanlända som ska komma är trots paviljongbygget inte löst. 129 personer måste få en bostad i Vallentuna under året.

Förutom paviljongerna kommer kommunen att köpa ett antal bostadsrätter som socialförvaltningen ska förfoga över. Vissa av dessa kan gå till flyktingfamiljer.

Anna Wilson