Nu rustas Dalens allé upp

Efter upprustningen.
Efter upprustningen.
Före upprustningen.
Före upprustningen.
Just nu pågår en upprustning av Dalens allé. Den trista och förfallna fontänen har rustats upp och fyllts med vatten. Fontänen är del av den större upprustning som blir klar till hösten.

Dalens allé genomgår en upprustning. Först ut är den delen där det finns en fontändamm. Den har rustats för att öka tryggheten och trivseln i området. Förhoppningen är att den ska fungera som en mötesplats för människor i alla åldrar.

Nytt är också att dammen har befolkats av två katter som heter Timjan och Mejram, katterna är gjorda av konstnären Aline Magnusson.

Denna första etapp där fontändammen och kringliggande ytor rustas har bekostats med pengar från trafikkontorets reinvesteringsbudget för ”Små platser och torg”. Upprustningen har kostat drygt tre miljoner kronor.

Nästa etapp kommer att starta till hösten och finansieras då med hjälp av grönkompensationsmedel som tillfallit stadsdelen i samband med en exploatering. Då kommer man fokusera på anläggande av en ny gångväg genom allén.