Nu rustas det för äldreboomen

Äldreboende byggs i Söderby Park Salem 2015
54 lägenheter ska stå klara i slutet av året i Söderby Park i Salem. Salems kommun kommer att ta hand om en avdelning till en början. Botkyrka kommun kommer att hyra flera platser i Salem för att ersätta boenden i Tumba som måste utrymmas av arbetsmiljöskäl.
Nio äldreboenden planeras när Botkyrka och Salem rustar för en åldrande befolkning. Skuldtyngda Botkyrka kommun planerar att hyra lokaler för att slippa dyra byggen.

– Vi behöver ett nytt vård- och omsorgsboende vart femte år, säger Tuva Lund (S).

Bygget av ett nytt äldreboende pågår för fullt i Söderby park i Salem. Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat beräknas de äldre i både Botkyrka och Salem utgöra en allt större andel av befolkningen framöver.

Salem som tidigare haft en relativt ung befolkning har en av de högsta ökningstakterna i Sverige av andelen 80-plussare. På 15 år väntas antalet fördubblas. Redan innan boendet i Söderby park blivit klart funderar kommunens planeringschef Jan Forsman på nästa.

– Efter 2020 kan det finnas behov av ytterligare ett boende. Så ser befolkningskurvan ut. Men samtidigt är folk friskare längre. Med hjälp av exempelvis internet kan folk klara sig hemma längre, säger han.

Äldre som flyttar ifrån sina hus efterfrågar också lägenheter. I närheten av Rosstorps äldreboende i Salem är ett kategoriboende på gång som riktar sig till folk över 50 år. För dem som flyttar in kommer det att byggas en förbindelse till äldreboendet så att de lätt ska kunna ta sig dit för att exempelvis äta eller kanske hälsa på en anhörig.

I arbetet för framtida bostäder riktar kommunen nu blickarna mot centrala Salem.

– Inget är spikat. Men det kanske finns behov av ett kategori­boende även i centrala Salem, säger Jan Forsman.

På andra sidan kommungränsen blev det senaste äldreboendet, Tornet i Norsborg, klart förra året. Nyligen godkände samhällsbyggnadsnämnden också planerna på ett äldreboende som ett privat företag vill bygga. Och i Vårsta vill kommunen beställa ett boende med cirka 60 platser som man sedan hyr av ägaren. Så vill kommunen också göra i Fittja.

– Vi vill pröva den modellen. Fördelen är att kommunen kan hålla nere skuldsättningen och investeringstyngden, men kommunen blir också mer flexibel om den inte äger själv, säger Tuva Lund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Planer finns för flera andra kommundelar. Enligt den senaste mätningen är väntetiden för den som beviljats plats på ett äldreboende i genomsnitt 39 dagar i Botkyrka. För fem år sedan var väntetiden nästan dubbelt så lång.

– I dag finns ingen kö. Men svårigheten med planeringen är att vi jobbar med människor. Det är väldigt individuellt när och vilken form av omsorg människor behöver, säger Tuva Lund.

Enligt Botkyrka kommuns planeringschef har det varit svårare att få till seniorboenden i kommunen. Men intresset bland byggbolagen beskrivs som ökande och när Tumba vård- och omsorgsboende byggs om kan det bli fråga om kanske 60 bostäder med inriktning mot 55-plussare.

”Det är väldigt ­individuellt när och vilken form av omsorg människor behöver.”

Tuva Lund (S)

Fakta

Här kan det byggas fler nya äldreboenden

Salem:

Ett nytt äldreboende med 54 platser står klart till nyåret i Söderby Park.

I arbetet med den nya översikts­planen tittar kommunen på behov av ytterligare ett äldreboende.

Botkyrka:

I Vårsta ska cirka 60 platser väntas stå klara 2017/2018.

Planer på boenden finns också i Riksten, Fittja centrum, Uttran, Hallunda och Norsborg.

Kommunen vill också avsätta mark för ett äldreboende i det nya området Prästviken.