Nu rustas Lilla Bleckan upp

Nu rustas Lilla Blecktornsparken upp. Här puttar Bernt Karlsson en av de sista puttarna på minigolfbanan som snart försvinner för gott.
Nu rustas Lilla Blecktornsparken upp. Här puttar Bernt Karlsson en av de sista puttarna på minigolfbanan som snart försvinner för gott.
Först ut att rustas upp är bollplanerna.
Först ut att rustas upp är bollplanerna.
Ulle Öijermark tycker det är tråkigt att minigolfen i Lilla Blecktornsparken försvinner.
Ulle Öijermark tycker det är tråkigt att minigolfen i Lilla Blecktornsparken försvinner.
Snart tas första spadtaget i Lilla blecktornsparken, som nu ska bli en inbjudande kvarterspark – men utan minigolf.

– Det är tragiskt, säger Conny Söder, ordförande i Ersta minigolfklubb.

I slutet av september påbörjas upprustningsprojektet av Lilla Blecktornsparken på Södermalm. Det betyder att minigolfbanan, som funnits i parken i 26 år, försvinner. Beslutet fattades redan i december 2012, men nu ska det verkställas.

– Det är självklart jättetråkigt, vi har kämpat sedan beslutet togs att få vara kvar. Men nu tvingas vi inse att vi måste flytta på oss, säger Conny.

Stockholms stad har delat upp projektet i olika etapper, och i den första delen, som påbörjas i slutet av september, kommer upprustningen av bollplanerna att påbörjas.

– Vi kommer att börja med bollplanerna och förflytta oss etappvis. Hela projektet sträcker sig fram till slutet av 2016, så det är viktigt att medborgarna har tillgång till delar av parken under hela tiden, säger Kenneth Kempendahl som är parkingenjör.

– Angående minigolfen säger han så här XXXXXXXXXXX.

Där minigolfbanan i dag ligger kommer det i stället att bli ett trädgårdscafé – som enligt förslaget ska bli parkens mittpunkt. Runt omkring ska det även bli aktivitetsytor för boule och pingis, plaskdammen ska förbättras, en plats för streetbasket ska byggas och ett utegym med enkla redskap ska anläggas.

– Det är både bra och dåligt. Jag tror många kommer att uppskatta det nya, men det är tråkigt att minigolfen ska behöva försvinna. Den har varit väldigt populär, säger Mia Lindgren som jobbar i närheten.

Och fler av besökarna tycker att det är tråkigt att minigolfbanorna ska försvinna. Rolf Johansson har tillsammans med sina vänner spelat mingolf i Lilla Blecktornsparken varje tisdag de senaste fem åren.

– Det här är det sämsta tänkbara. Banorna här är de enda i Stockholm som är av den gamla sorten, de nya är inte alls lika bra, säger han.

Ersta minigolfklubb har nyligen inlett diskussioner med förvaltningen om att eventuellt flytta sin verksamhet till Varvsbranten på Folkkungagatan, där den låg innan man flyttade till Lilla Blecktornsparken.

– Det känns lite positivt med en eventuell flytt, men det är givetvis en jätteresa och det handlar om väldigt mycket pengar, säger Conny Söder.

Fakta

Fler parker rustas upp på Söder

Drakenbergsparken: Som Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan har parken precis renoverats. Bland annat har lekparken fått en ny gummibeläggning, konstgräs och en ny lekställning.

Ivan Los park: Parken ska bli en temapark. Det ursprungliga förslaget har bantats en hel del efter synpunkter från allmänheten. Bland annat kommer den östra delen av förslaget att utgå helt.