Nu ryker panncentralens skorsten

HÄGERSTENSÅSEN Nu ryker den 34,9 meter höga skorstenen på Lotterivägen. Skorstenen rivs i etapper, tre till fyra meter i taget.

– Skorstenen rivs på grund av att den är gammal och på sikt riskerar att bli en säkerhetsrisk, säger Maykol Monardez, projektledare för rivningen.

Skorstenen omgärdas av ett ställningstorn, och ytterligare en ställning som är täckt med en duk. Detta för att man ska begränsa spridningen av spill och damm. Ett område har också spärrats av medan rivningen pågår.

Skorstenen som hör till panncentralen är från 1950-talet och försörjde tidigare hela området med värme.