Nu sågas träden ner i Rålis

Arkivbild
Arkivbild
Ser du nån som sågar ner träd i Rålis. Var inte orolig.

Det är staden som gallrar gamla och sjuka träd för att sedan planera ut nya

Undrar du vad som händer med träden i Rålambshovsparken? Det är starten på den restaurering av parken, som Mitt i tidigare skrivit om, som nu kommit igång.

I slutet av mars kommer sjuka och gamla träd börja fällas i parken. Det kommer också att gallras bland buskar och genar. Viss ved från gallringen kommer att lämnas kvar, enligt staden, för att ”gynna den biologiska mångfalden”.

Under våren 2016 tas sedan en planteringsplan fram. Nyplanteringar av träd och buskar kommer att göras successivt under de kommande tre åren.