Nu sänks farten på många vägar

Sänkt hastighet på huvudgator ska öka säkerheten och förbättra framkomligheten.
Sänkt hastighet på huvudgator ska öka säkerheten och förbättra framkomligheten.
I april sänks hastigheten från 50 till 40 på många av genomfartslederna i Spånga-Tensta. Det är en av de första stadsdelarna som berörs av Stockholms stads nya hastighetsgränser.

Tanken med de nya hastighetsgränserna i Stockholm är att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Det går ut på att ersätta 50- och 70-sträckor mot 30-, 40- och 60- sträckor. I Tensta och Spånga får 11 huvudgator sänkningar från 50 till 40 kilometer i timmen. Spånga Kyrkväg, Sundbyvägen, Tenstavägen och Hagstråket är några av de berörda gatorna.

– Vi vill höja säkerheten för gående och cyklister. Vi har i första hand tittat på gator med förhöjda risker där bilister, gående och cyklister inte separeras, säger Erik Johansson, presstalesperson på trafikkontoret.

Spånga Torgväg får en sänkning från 50 till 30 kilometer i timmen. Några huvudgator som redan är 30-sträckor lämnas oförändrade. Hjulsta Backar får fortsatt 30 kilometer i timmen utom på den södra delen där farten höjs till 40 kilometer i timmen.

De nya skyltarna ska trafikkontoret sätta upp i april. Samtidigt genomför staden en informationskampanj som riktar sig till allmänheten.

– Vi berättar att vi gör detta och varför. Då använder vi oss av annonser i till exempel tidningar och på bussar. Vi ska senare utreda om hastigheten har sänkts på de berörda sträckorna. Om vi inte lyckas med det kan det bli aktuellt med fysiska åtgärder i form av fartgupp och avsmalningar, säger Erik Johansson.

Förutom Spånga-Tensta är Kungsholmen, Hägersten och Liljeholmen så kallade pilotområden för de nya hastighetsgränserna. Inom några år ska skyltningen ändras i hela Stockholm.

Stockholms stad lägger cirka 7,7 miljoner kronor på omskyltningen och informationskampanjen för de fyra första områdena. De nya hastighetsgränserna ska minska antalet olyckor, men väntas även ge fler effekter.

– Hastighetssänkningar leder till lägre buller och minskade vibrationer. När du kör långsammare minskar också utsläppen av partiklar i luften, säger Erik Johansson.

Fakta

Här ändras skyltningen från 50 till 40:

Fagerstagatan (Bromstensvägen-Gunnebogatan).

Industriområdet kring Fagerstagatan.

Hagstråket.

Hjulstastråket.

Spånga Kyrkväg.

Spångavägen (Täbylundsvägen-Sundbyvägen)

Sundbyvägen. 30 km/tim förbi skolan behålls.

Sörgårdsvägen. 30 km/tim förbi skolan behålls.

Tenstavägen.

Tenstastråket, delen Hjulstastråket-Spånga Kyrkväg.

Täbylundsvägen.