Nu ska Åkerbyparken rustas upp

Täby Åkerbyparken byggs ut under 2015 och 2016. Eventuellt kan det bli aktuellt att bygga en vattenlek i parken, något som funnits där tidigare.

– Åkerbyparken är sliten och det känns viktigt att vi nu satsar på en varsam renovering och upprustning. För att parken ska komma alla till del så satsar vi på att bygga om och utveckla lekplatsen och aktivitetsutbudet, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Totalt beräknas ombyggnaden av parken att kosta ungefär åtta miljoner kronor. Utöver detta har kommunen avsatt pengar för belysning och att tillgängliganpassa parken.