Nu ska Albys framtid utformas

Alby behöver förnyas och få fler bostäder.

Därför ska nu invånare och arkitekter ta fram en idé om hur stadsdelen ska se ut i framtiden.

– Viktigast nu är att vi har konkreta förslag för att väcka diskussioner bland Albyborna, säger Peter Nyberg (S).

En ny gata intill koloniområdet och ett våtmarksområde med skulpturer vid Alby strand. Ett uppfräschat Alby torg där Alby­vägen sänkts ner till marknivå. Drygt 1 000 nya bostäder i bland annat ett 15-våningshus vid Alby torgs t-bana.

Det är några idéer från de fyra arkitektkontor som nu har lämnat sina förslag på hur de ser på Alby i framtiden.

Nu är det upp till invånarna i stadsdelen att säga vad de tycker. I en lokal i centrum ska en modell som samlar alla fyra visionerna placeras. Den som vill kan under sommaren komma förbi och titta.

– Medborgarna ska verkligen vara delaktiga. Vi kommer att bjuda in till en dialog i september och vid årsskiftet ska vi presentera en stadsbyggnadsidé för politikerna, säger projektledaren Per-Anders Framgård.

Dialogen är uppdelad i workshops där deltagarna får diskutera i grupper utifrån både fysiska och digitala modeller. Arkitekter är med i processen och sammanställer idéerna i rapporter.

– Vi hoppas på ett 50-tal deltagare per workshop.

Stadsbyggnads­idén ska vara just en idé, ett stöd för politikerna när de sedan ska fatta beslut om vad som ska hända i Alby. En del förändringar kan ske redan inom ett par år, annat ligger långt in i framtiden.

– Det behövs nya bostäder och arbetsplatser och de offentliga miljöerna behöver ett lyft, säger Peter Nyberg (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Han ser två nycklar till att förnya Alby.

– Den ena är nya bostäder. Den andra är infrastrukturen, gatorna. Vi måste göra dem smalare och inte lika inbjudande att köra fort på, säger Peter Nyberg.

Arkitektkontoren föreslår att gatorna i stadsdelen mer ska likna innerstadsgator, med trottoarer och parkering längs åkriktningen. Intill ska nya hus med lägenheter och små radhus byggas.

På Albyberget vill man bland annat bygga små hus med fyra lägenheter i varje och förlänga Lagmansbacken hela vägen upp på toppen. Samtidigt innehåller arkitekternas förslag gott om grön­områden. Man vill utöka koloniområdet, bakom nya bostäder längs Albyvägen ska man kunna strosa genom ett grönt stråk. Smutsigt vatten från gatorna ska ledas ner och renas naturligt i dammar vid Alby strand.

– Det som kommit fram visar vilken potential Alby har. Jag är positiv och förväntansfull inför ­dialogen. Vi vill jobba med det lokala föreningslivet, förskola och skola för att få in ett brett spektrum av folk, säger Peter Nyberg.

Vid Alby torg vill arkitekterna bland annat ta bort parkeringen och göra centrumhusets fasader mer öppna och inbjudande.

– Centrumutvecklingen är viktig. Det är med stor sannolikhet där vi måste börja, säger Peter ­Nyberg.

Arkitekterna har tagit fram bilder – alla med sommar och sol – som visar hur Alby kan se ut i framtiden. Här ett nytt Alby torg med Albyvägen nersänkt i marknivå.

Medborgarna ska verkligen vara delaktiga.Per-Anders Framgård projektledare

Fakta

Albybor får tycka till under hösten

Under september hålls tre dialoger med Albybor om hur de vill ha sin stadsdel i framtiden. Dialogerna utgår från de fyra arkitektbyråernas förslag.

Arkitekter som är med i dialogerna hjälper till att föra över idéerna till ritningar och skisser.

Vid årsskiftet hoppas man ha en färdig stadsbyggnadsidé att lämna till politikerna.

När politikerna sedan fattar beslut om framtida projekt kan de ha idén som stöd.