Nu ska äldre få gräddfil till vård i Värmdö

Det ska bli lättare och bättre att gå till vårdcentralen när man är äldre.

Snart inriktar sig 19 vårdcentraler på äldre och multisjuka i länet. Två av dem i Värmdö.

På ÄVC- äldrevårdcentralen får besöken ta lite längre tid och patienten får hjälp med fler besvär vid ett och samma besök.

Totalt har 19 vårdcentraler ansökt om och blivit godkända att få starta integrerade äldremottagningar på vårdcentralen. I Värmdö kommer Gustavsbergs vårdcentral och Djurö vårdcentral plus filialverksamheter i Värmdö skärgård att ha egna ÄVC- avdelningar.

Syftet att profilera sig mot äldre patienter är att skapa ökad trygghet för patienter som är över 75 år och multisjuka.

– På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler är det viktigt att se till de specifika behov som finns hos en allt mer åldrande befolkning. En äldre person med många olika besvär behöver den geriatriska spetskompetensen likaväl som ett barn behöver en pediatriker. Syftet är att skapa trygghet för äldre och närstående samt att lyfta en målgrupp som är särskilt viktig, säger äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Tidigare har vårdcentralerna haft ett avtal med landstinget som gjort det ekonomiskt lönsamt med snabba och korta besök. Men nu ska ersättningssystemet ändras så att besöken får ta lite längre tid och patienten ska få hjälp med fler besvär vid ett och samma besök.

Fakta

Kriterier för äldremottagning

Direkttelefon (utan knappval eller återuppringning) varje dag med telefonrådgivning och tidsbokning.

Utskick till målgruppen med beskrivning av äldremottagningens arbetssätt.

Erbjuda målgruppen en fast vårdkontakt vid behov.

Erbjuda målgruppen besök eller annan kontakt med mottagningen samma dag eller dagen efter.

Beskrivning av mottagningens arbetssätt gällande fast vårdkontakt, snabb tid till besök, längre tider vid besök, arbete med läkemedelgenomgångar och vårdplaneringar med mera.