Nu ska antalet olyckor minskas

Länsväg 226 mellan Tumba och Tullinge är smal, krokig och har många farliga korsningar och övergångsställen. Nu vill Trafikverket förbättra säkerheten.
Länsväg 226 mellan Tumba och Tullinge är smal, krokig och har många farliga korsningar och övergångsställen. Nu vill Trafikverket förbättra säkerheten.
Lena Andersson, 52, kör mellan Tullinge och Tumba varje dag. ”Obehagligt”, säger hon om stämningen på vägen.
Lena Andersson, 52, kör mellan Tullinge och Tumba varje dag. ”Obehagligt”, säger hon om stämningen på vägen.
Trafikverket börjar nu arbetet med att göra väg 226 mellan Tullinge och Tumba säkrare.

– Det kan bli obehagligt i rusningstrafiken, säger Lena Andersson som kör sträckan varje dag.

Huddingevägen mellan Tumba och Tullinge är smal, krokig och dåligt anpassad till de drygt 15 000 fordon som varje dygn trafikerar vägen. Därför har Trafikverket nu dragit i gång arbetet med att förbättra säkerheten.

Just nu samlar man in synpunkter från dem som faktiskt använder vägen.

– I bland kan man få vänta jättelänge innan man kommer ut på vägen. Många blir stressade och chansar på omkörningar, säger Lena Andersson, 52.

Hennes utfart på Huddingevägen skyms av en tunnel under pendeltåget. Dessutom skapar ett felplacerat trafikljus köer på Huddingevägen som gör det nästan omöjligt att ta sig ut. Lena Andersson har inte själv varit med om någon olycka på vägen, men tycker att det ofta uppstår farliga situationer.

– Jag är en van bilförare, men jag tycker att det kan bli obehagligt. Särskilt som det ganska ofta kommer ambulanser på utryckning på väg till Huddinge sjukhus.

Skymda övergångsställen och utfarter, dåligt planerade korsningar samt gång- och cykeltrafikanter som på vissa sträckor färdas intill biltrafiken är några av de brister som Trafikverket vill åtgärda. Mats Berg, projektledare på verket, känner igen Lenas historia.

– För biltrafikanterna är framkomligheten det största problemet. Det är svårt att komma ut på vägen. Och gång- och cykeltrafikanter känner sig ganska otrygga på många platser längs vägen, säger han.

Anders Rådbjer, chef för trafikpolisen i Botkyrka, håller med om bilden av Huddingevägen som Trafikverket har.

– Den är för smal för trafikflödet, med många utfarter och övergångsställen och många som rör sig. Jag välkomnar Trafikverkets utredning, säger han.

Många som Lokaltidningen Mitt i pratat med efterfrågar ett komplement till Huddingevägen. Dels för att leda om en del av trafiken, dels för att exempelvis en olycka inte ska stoppa all trafik från Tumba mot Huddinge.

Det finns idéer om en sådan väg – Förbifart Tullinge, en trafikled söder om Tullinge via Riksten. Men den ligger långt fram i tiden. Om den alls blir verklighet.

Första etappen av en förbifart, Infart Riksten mellan Flemingsberg och Riksten, ska börja byggas nästa år och beräknas stå klar 2016. En andra etapp skulle tidigast kunna börja byggas 2022, men det finns inga beslut tagna.

De boende i södra Botkyrka ser alltså ut att få hålla till godo med Huddingevägen för en lång tid framöver. I höst hoppas Trafikverket att komma i gång med de första arbetena med sådant som kan förändras inom den ytan där vägen nu går, som till exempel att bygga om kring övergångsställen.

För arbeten som sker vid sidan om vägområdet krävs en formell process som tar längre tid. I morgon går tiden ut för att tycka till om vägen, men Mats Berg är glad för alla synpunkter han kan få om vad Botkyrkaborna tycker.

– Alla som vill kontakta oss är hjärtligt välkomna, även efter slutdatum. Gå in på vår hemsida och leta upp projektet så hittar ni kontaktuppgifter.

Fakta

98 olyckor

Under 2010 och 2011 var 98 personer inblandade i olyckor på länsväg 226. I länet var bara E4 värre, med 176 olycksdrabbade.

Förra året dog en person i trafiken i kommunen. 28 blev svårt skadade och 423 personer fick lättare skador. Siffrorna omfattar alla typer av trafi­kanter, även gående.

15 300–16 700 fordon trafi­kerar länsväg 226 varje dygn.

Källor: STRADA, TRAFIKVERKET