Nu ska barnen få säga sitt om centrum

Gustavsbergs centrum
Gustavsbergs centrum.
De lever i samma värld som de vuxna, men får sällan vara med och bestämma. Men när Gustavsbergs centrum görs om ska barnens åsikt väga tungt.

Under detaljplaneläggningen av Gustavsberg genomförs samråd med allmänheten. Där får alla som vill möjlighet att ta del av förslag och utredningar men också tycka till om planerna.

Nu är det barnens tur.

Genom intervjuer med förskolepedagoger, fokusgruppintervjuer med barn och unga från förskolan till gymnasiet i Gustavsberg ska även minderåriga få säga sitt om Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen.

Bakgrunden är den barnkonsekvensanalys som gjorts av Värmdö kommun efter att ha tittat närmare på FN:s barnkonvention. Enligt den ska beslut fattas utifrån barnets bästa och de har rätt att utrycka sin åsikt.

Uppdraget syftar dels till att föra fram upplevelser och åsikter rörande Gustavsberg generellt, men också för att se hur planförslag påverkar barn och ungas livsmiljö.