Nu ska barnens väg till skolan bli säkrare

Föräldrar krävde säkrare övergångsställen mellan Ekedal och Kvarnberget – och politikerna lyssnade.

Smalare körbanor, lägre hastighet och varningsskyltar föreslås nu.

Varje vecka går klasser på Farstavikens skola/Ekedal ensamma över till skolans andra filial på Kvarnberget. Men ett obevakat övergångställe, flera byten av hastighetsbegränsningar kombinerat med mycket trafik oroade föräldrar, som i slutet av förra året krävde att säkerheten skulle bli bättre.

– Det kändes inte säkert, min dotter kom hem och sa att ”nu var det nära att en bil körde på min kompis”, säger föräldern Amanda Bartak.

Tillsammans med andra oroliga föräldrar startade hon facebook-gruppen Trafiksäkerheten för barnen i Gustavsberg. De skickade in flera medborgarförslag till kommunen – som lyssnade.

En extern konsult har utrett säkerheten vid två övergångställen. I dag tisdag ska samhällsplaneringsnämnden ta ställning till förslaget, som bland annat innebär att Gustavsbergsvägen ska få smalare körbanor mellan Odelbergs väg och rondellen i centrum. Detta eftersom en bred körbana inbjuder in till högre hastighet.

I dagsläget växlar fartgränsen i Gustavsberg mellan 30 och 50 kilometer i timmen.

– Nu föreslår vi att det ska vara 30 kilometer i timmen dygnet runt, säger trafikplaneraren Patrik Stenberg.

Det handlar om sträckan från Gustavsbergsvägen, vid Ålgatan, och in till centrumrondellen och därifrån längs Skärgårdsvägen förbi centrum. Även Gamla Skärgårdsvägen får 30-gräns fram till en bit efter busshållplatsen Höjdhagen.

Trafikskyltar som börjar lysa när en bilist kör i över 30 kilometer i timmen och varningsskyltar ska sättas upp vid båda övergångsställena. Totalt kostar åtgärderna 435 000 kronor.

Föräldrarnas önskemål om trafikljus verkar dock inte bli verklighet, eftersom huvudsyftet med en sådan åtgärd är framkomlighet och inte trafiksäkerhet, menar Patrik Stenberg.

Amanda Bartak är ändå positiv till förslaget.

– Jag tycker att det låter som ett bra förslag, det är bättre än inget, säger hon.