Nu ska brandskydd bli bättre för äldre

STOCKHOLM Äldre människor drabbas oftare än andra grupper av bränder i sina hem. Det senaste året skedde 38 bränder i Stockholm och staden genomför nu flera åtgärder för att minska antalet bostads- och dödsbränder hos äldre.

Till exempel installeras automatiska brandlarm och sprinklers i alla Micasas äldreomsorgsfastigheter som byggs om. Biståndshandläggare, hemtjänst- och vårdpersonal ska även få utbildning i grundläggande brandprevention.