Nu ska bullret dämpas

Störs du av buller från vägarna? Nu erbjuder kommunen bidrag till bullerreducerande åtgärder.

Mellan den 1 april och den 30 maj erbjuder kommunen den som äger en bostadsfastighet att söka om bidrag för att utföra bullerreminskande åtgärder. Några av kraven är att bullret orsakas av trafik på kommunala vägar, att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till mer än 60 dBA och att huset är byggt efter 1990.

Uppfyller fastigheten kraven kan bidraget användas till fönsteråtgärder, ljuddämpande ventiler och lokal skärm på uteplats.