Nu ska Centralparken få en rejäl ansiktslyftning

Centralparken ska fräschas upp och bli modern.

Nu har alla Täbybor tillfälle att påverka förändringarna av parken. I morgon visas den första skissen.

Det är stora saker på gång just nu kring Täbys största och mest cent­ralt belägna park. I juli är planen att arbetena ska sätta igång.

De två lekplatserna byggs om och kompletteras. Parkens planteringar ses över liksom gångvägar, entréer, tennisplan och bollplan. Möbler och utrustning ska bytas ut och kompletteras för att motsvara dagens krav på tillgänglighet.

Parken ska också ny belysning för att förbättra tryggheten.

– Parken är redan i dag en stor tillgång och mycket omtyckt men den är i stort behov av en översyn, säger projektledaren och landskapsarkitekten Staffan Tapper. Lekplatserna som tidigare var väldigt innehållsrika har under de senaste åren blivit allt mer utarmade eftersom kommunen har behövt plocka bort lekredskap som inte uppfyller de nya EU-normerna för leksäkerhet.

Eftersom många förskolor och skolor i närheten använder parken dagligen har de fått enkäter att fylla i om förändringarna i parken.

– Men parken används också av motionärer, flanörer, pulka- och skidåkare och hundägare. Parken är en viktig transportväg för de som cyklar och går till sina arbeten och skolor, säger Staffan Tapper.

Därför stod han tillsammans med sin kollega Sandra Hellström på onsdagen och torsdagen i förra veckan på plats i parken och pratade med besökarna om hur de vill ha parken i framtiden.

– Det var väldigt kul, berättar hon. Det är roligt att folk verkligen bryr sig mycket om parken och kommer med bra synpunkter.

Hittills har de fått in 100 av de 1 000 enkäter som delats ut men fler väntas in under det öppna hus som hålls på onsdag kväll (se faktarutan).

– Många betonade att de ville att parken skulle fortsätta ha stora fina ytor och inte bebyggas. Vi fick också höra talas om tjuvåkningar på kvällarna och att där finns en fantastisk hägg.

Fakta

Så ska parken förändras

Detta görs: Lekplatserna byggs om och kompletteras. Planteringar, gångvägar, entréer och aktivitetsytor ses över. Möbler och utrustning byts ut. Ny belysning.

Se förslaget: Vid Öppet hus onsdag 6 februari klockan 18.30–20.00 i Näsbyparksskolans matsal presenteras en första skiss på parken. Tillfälle för synpunkter och frågor.