Nu ska det byggas på landsbygden

Vill du ha fler bostäder på landsbygden?
Vill du ha fler bostäder på landsbygden?
20 nya bostäder vid Skälby gård och en utveckling av Ådöhalvön.
Det är vad Upplands-Bro kommun föreslår i en ny landsbygdsplan.
Men alla är inte nöjda med förslaget.

I Upplands-Bro bor 3 000 personer på landsbygden, motsvarande 12 procent av hela befolkningen. Fritidshusen blir allt färre och fler väljer att bosätta sig permanent.

Och de permanenta bostäderna lär bli ännu fler, tror Upplands-Bro kommun, som bedömer att landsbygdsbefolkningen ökat med en tredjedel innan 2030. Nu vill de ta ett krafttag om servicen och bostadsbyggandet på landet – i en ny landsbygdsplan.

I planen pekar de ut flera utvecklingsområden: Ådö, Säbyholm, Skälby gård, Tjusta och Håbo-Tibble ska bebyggas och bli landsbygdens knutpunkter. I Näshagen, mellan Bro och Håbo-Tibble föreslås 40 nya bostäder och vid Aspvik, Skälby gård och Tammsvik kan det byggas mellan 60-115 bostäder, sammanlagt.

Samtidigt ska landsbygdskaraktären bevaras och jordbruket och ridsporten värnas, bland annat genom att lansera Upplands-Bro som ”hästkommunen i Stockholms län”.

Men det har väckts en hel del kritik mot planerna. Länsstyrelsen är mycket tveksam till bostadsbyggandet och anser att kommunens planer kan förstöra för riksintresset. De vill, i motsats till kommunen, föreslå att ännu större området omfattas av strandskyddet – vilket gör det otillåtet att bygga.

Det finns också synpunkter på bygget på Lennartsnäshalvön.

”Halvön ska förbli så orörd som möjligt”, skriver en invånare. En gårdsägare kallar byggplanerna på för ”ren kommersialisering” och påpekar att det redan i dag är svårt att ta sig fram i områdena med lantbruksmaskiner.

”De friktioner som beskrivs (…) mellan boende, friluftsliv och verksamhetsutövare kommer inte att minska med ett helt nytt ”villaområde” sunt Skälby Gård, skriver gårdsägaren.

Vad tycker du om planerna? Hör av dig till Mitt i.

Fakta

Det här vill kommunen utveckla

Håtunaholm. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. Utveckling av bostäder, konferensanläggning och jordbruksverksamhet.

Signhildsberg. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. Utveckling av bostäder, jordbruksverksamhet och djurhållning samt turism- och besöksnäring kring ”Fornsigtuna”.

Vallbyvik. Kommunal badplats vid Mälaren. Utveckling av rekreation, frilufts- och båtliv.

Lejondals slott. Slott i värdefull kulturmiljö vid Lejondalssjön. Utveckling av bostäder, konferensanläggning samt restaurang öppen för allmänheten. Utveckla och tillgängliggör för turism- och besöksnäring.

Örnäs herrgård. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Örnässjön. Området i anslutning till herrgårdsmiljön är under bildande till kom-munalt naturreservat. Utveckling av kommersiell ridverksamhet rekreations- och friluftslivsmöjligheter och för turism- och besöksnäring.

Stäketholmen. Värdefull kulturmiljö med ruin av fornborg. Utveckling av rekreations- och friluftslivsmöjligheter samt turism- och besöksnäring.

Almare-Stäket. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. Utveckling av bostäder och konferensanläggning samt jordbruksverksamhet och kommersiell hästverksamhet.

Öråker. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. Utveckling av bostäder, jordbruksverksamhet och djurhållning samt turism- och besöksnäring. Utveckla Öråkers kulturcentrums verksamheter i ”Ladan” med café, keramikverkstad, antik- affär, secondhandkläder och era mindre butiker med stort fokus på hantverk, design och återvinning. Försäljning av livsmedel efter säsong i Ladans Skafferi.

Lennartsnäs herrgård och säteri. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. Utveckling av bostäder och jordbruksverksamhet samt kommersiell hästverksamhet.

Frölunda. Kommunal badplats vid Mälaren. Utveckling av rekreation och friluftsliv.

Ängsholmen. Båtklubb vid Mälaren. Utveckling av rekreation, frilufts- och båtliv.

Östra Högholmen. Det nns en konferensanläggning på holmen. Tillgängliggörs för rekreation, frilufts- och båtliv.

Björknäs camping. Camping, stugby och badplats vid Mälaren. Utveckling av rekreations- och friluftslivsmöjligheter samt för turism- och besöksnäring.

Ådö slott. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. Utveckling av bostäder och jordbruksverksamhet samt kommersiell hästverksamhet. Utveckling av rekreations- och friluftslivs- möjligheter samt för turism- och besöksnäring.

Bro båtklubb. Båtklubb vid Mälaren. Utveckling av båtliv samt turism och besöksnäring.

Saltvik. Fritidshusbebyggelse vid Mälaren. Utveckling av bostäder.

Vållsvik (”Trollstupet”) och Rösaring. Badplats vid Mälaren, ägdes och sköttes tidigare av Uppsalas landsting. Värdefull kulturmiljö med fornlämningar i form av gravar, labyrint och processionsväg samt utsiktsplats. Utveckling av bad, rekreation och friluftsliv samt turism- och besöksnäring, ridstigar, vandringsleder och utsiktsplats.

Thoresta. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. Utveckling av jordbruksverksamhet och konferensanläggning.

Källa: Upplands-Bro kommun