Nu ska det byggas rejält

Åse Ohlsson, 50, Vårberg  Det är väl mer positivt än negativt, vi behöver ju fler bostäder. Men det är också viktigt med grönområde även om det inte utnyttjas så mycket. Det finns ju redan en hel del bostäder här i Vårberg, men tillräckligt är det inte.
Åse Ohlsson, 50, Vårberg Det är väl mer positivt än negativt, vi behöver ju fler bostäder. Men det är också viktigt med grönområde även om det inte utnyttjas så mycket. Det finns ju redan en hel del bostäder här i Vårberg, men tillräckligt är det inte.
Carla Köncke, 40, Odenplan  Byggs det inte tillräckligt i förorten? Jag tycker det blir mer och mer segregerat och man skickar invandrarna automatiskt ut hit. Det vore bra om man blandade upp det lite och fick in fler kulturer även inne i stan.
Carla Köncke, 40, Odenplan Byggs det inte tillräckligt i förorten? Jag tycker det blir mer och mer segregerat och man skickar invandrarna automatiskt ut hit. Det vore bra om man blandade upp det lite och fick in fler kulturer även inne i stan.
Fabiola Vasquez, 25, Vårberg  Det är bra. Runt tippen får de gärna bygga fler bostäder. Jag vet inte om det skulle göra Vårberg mer attraktivt att bo i men det behövs. Särskilt studentbostäder behövs absolut, det är ett faktum.
Fabiola Vasquez, 25, Vårberg Det är bra. Runt tippen får de gärna bygga fler bostäder. Jag vet inte om det skulle göra Vårberg mer attraktivt att bo i men det behövs. Särskilt studentbostäder behövs absolut, det är ett faktum.
Arne Sjöberg, 90, Bredäng  Det är väl bra om det byggs fler bostäder, tycker jag. Så länge man låter fritidsområden få finnas kvar så är det bara bra.
Arne Sjöberg, 90, Bredäng Det är väl bra om det byggs fler bostäder, tycker jag. Så länge man låter fritidsområden få finnas kvar så är det bara bra.
Tom Lundberg, 63, Bredäng  Det kan nog behövas för det fattas lägenheter. Det behövs hur många som helst, överallt där det är nära till tunnelbanan. Det är bara att bygga. Sen om det behövs hyres- eller bostadsrätter kan man ju diskutera.
Tom Lundberg, 63, Bredäng Det kan nog behövas för det fattas lägenheter. Det behövs hur många som helst, överallt där det är nära till tunnelbanan. Det är bara att bygga. Sen om det behövs hyres- eller bostadsrätter kan man ju diskutera.
En 15 våningar hög studentbstad ska byggas i Vårberg, med 176 bostäder.
Studentbostäer på Hemholmen.
Vårbergstoppen, gatuvy.
Vårbergstoppen, gatuvy.
Vårbergstoppen, fågelperspektiv
Vårbergstoppen, fågelperspektiv
Bostadsbyggandet i Vårberg kan snart vara igång. När stadsbyggnadsnämnden förra veckan hade möte fanns det planer på över 600 nya bostäder i Vårberg.

– Det känns väldigt behövligt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S).

Tidigare under hösten presenterade Stockholms stad det nya byggprojektet Fokus Skärholmen – ett helhetsgrepp på stadsdelen som ska ge 4000 nya bostäder. 35 byggherrar är ombord på projektet där ett nytt arbetssätt testas.

– Det vi gör är att gå tillbaka till en processmässigt mer traditionell stadsplanering för att kunna stärka Skärholmen, Bredäng, Sätra och Vårberg, säger Roger Mogert.

Nu börjar planerna gå från ord till handling och Vårberg ser ut att bli först ut i byggprocessen. I torsdags sammanträdde stadsbyggnadsnämnden och planen är att bygga 635 nya lägenheter och radhus i stadsdelen.

Roger Mogert uppskattar att bygget kan påbörjas inom en treårsperiod.

– Det kan handla om två års startprocess och sedan ytterligare något år innan den första spaden sätts i marken.

Det är i huvudsak två ärenden som främst är på tapeten. Precis nedanför Vårbergstoppens nordöstra sida vill fastighetsbolagen Wästbygg och Åke Sundvall AB bygga 365 bostäder längs Vårbergsvägen.

Utöver detta planerar bolaget Elsafemhundranio KB att bygga ett 16-våningshus bestående av cirka 200 studentbostäder på gatan Fjärdholmsgränd vid Vårbergs centrum.

– Det är två ärenden som tillför mycket. Att det överhuvudtaget blir över 600 lägenheter i Vårberg är ju en tillgång i sig. Det är ganska länge sedan det byggdes nytt i Vårberg. Det är en stadsdel och kanske framför allt en centrumanläggning som skulle må bra av att få lite nytt blod, nya människor och nya verksamheter. Så det känns väldigt behövligt, säger Roger Mogert.

Bygget av radhus och flerbostadshus kommer enligt detaljplanen att ske i direkt anslutning till grönområdet vid Vårbergstoppen, men stadsbyggnadskontoret bedömer att arbetet inte kommer att medföra någon miljöpåverkan.

– Vi resonerar självklart kring det ärendet eftersom det går in en del i grönområdet. Det är klart man måste vara försiktig och göra det på ett genomtänkt sätt. I stället för att stänga av eller tränga in ett skogsområde vill vi bidra till att det blir lättare att ta sig in och ut i grönområdet, säger Roger Mogert.

En som välkomnar byggplanerna är stadsdelsnämndens vice ordförande Jan Jönsson (L). Så länge inte växtligheten tar skada är han positivt inställd till nya bostäder, både runt Vårbergstoppen och vid centrum.

– I synnerhet vid garaget och nära centrum så tycker vi att det är väldigt bra, säger Jan Jönsson och tillägger:

– När det gäller Vårbergstoppen så bör en viss del av grönområdet vara kvar eftersom det är ett vegetationsområde, själva toppen i sig och gräsytan som finns runtom den. Men i övrigt är ju det också en bra plats att bygga på. Vi har ju hela tiden tyckt att det är viktigast att värna om naturreservatets gränser och då måste man acceptera att man behöver bygga på andra platser för det behövs ju massor med bostäder.

Eftersom processen än så länge bara är inne i ett planeringsstadium kan antalet tilltänkta bostäder komma att ändras.

– Vi startar ett planarbete nu och det kan ske att detaljer ändras på vägen, det är ganska vanligt. Men vi startar arbetet med den här inriktningen. Det kan bli något fler och något färre, så är det alltid med den här typen av projekt, säger Roger Mogert.