Nu ska Elimkyrkan lämna Storgatan

Missionärerna lämnade tryggheten på Södermalm för att frälsa och rädda utslagna människor på Östermalm.

Men efter 115 år lämnar nu baptisterna stadsdelen – och återvänder till Söder.

En lång Östermalmshistoria är slut och det är dags för baptisterna att packa väskorna och ge sig tillbaka till Södermalm. Men missionsarbetet för medlemmarna i Elimkyrkan på Storgatan är inte slut för det.

– Vi tror att fler är intresserade av frikyrkor på Söder, vi har inte riktigt nått ut till östermalmarna, säger Stefan Swärdh, pastor i Elimkyrkan.

Kapellet i hörnet Storgatan-Styrmansgatan har varit tillhåll för kyrkan i 115 år. Men nu går alltså flyttlasset tillbaka till Södermalm och Medborgarplatsen.

Elimkyrkans Östermalmsanknytning började dock redan på 1880-talet när 15 Södermalmsbor begav sig till Ladugårdslandet som det då hette.

Anledningen till den korta resan nordost var att rädda de många människor som levde i social misär på Östermalm. Något man ville göra genom den kristna läran.

Och intresset växte snabbt – vid 1910 hade man 1 200 aktiva medlemmar.

– Det var snarare pigornas kyrka på Östermalm än de rikas i våningarna i stadsdelen, säger Stefan Swärd.

I dagens sekulariserade svenska samhälle spelar frireligiösa grupper en mer undanskymd roll. Baptisterna, metodister och missionsförbundare har precis slagit sig samman. Enligt Christer Hedin, religionshistoriker vid Stockholms universitet, är det för att överleva ekonomiskt då frikyrkorna har få anhängare.

Religionshistorikern tror att Östermalms mindre glamorösa historia kan vara en förklaring till att även Frälsningsarmén har sina stora lokaler på Östermalmsgatan.

– Sedan var det ganska ödsligt på Östermalm på den tiden och man ville säkert vara nära grönskan vid Ladugårdslandet där baptisterna säkert hade sina många friluftsmöten.

Den 9 juni hålls sista gudstjänsten på Storgatan och efter flytten finns planer på att göra om kyrkan till bostäder. Bostadsbolaget som är intressenter vill dock inte uttala sig innan något konkret är bestämt.

Vi har inte riktigt nått ut till östermalmarnapastor Stefan Swärdh