Nu ska Fittjaplanerna granskas

Så här kan framtidens Fittja centrum ut.
Så här kan framtidens Fittja centrum ut.
Fittja Tower
Fittja Tower
Visionen för Fittja centrum.
Visionen för Fittja centrum.
Nu ska detaljplanen för Fittja centrum ut på granskning. Om inga hinder uppstår på vägen kan arbetet med att förvandla centrumet börja redan i år.

Mitt i Botkyrka-Salem har tidigare berättat om kommunens planer på att förvandla Fittja centrum.

I veckan beslutade samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanen för Fittja centrum ska ut på granskning. Om allt går som det ska kommer byggandet av det nya centrumet att kunna starta redan i år. Kommunen planerar bland annat att bygga runt 312 nya lägenheter och två bostadshus är planerade centralt på en plats där det idag är en parkeringsplats.

Boenden på Forvägen har uttryckt kritik mot att de riskerar att hamna i skuggan av den nya bebyggelsen. I ett tidigare yttrande till kommunen skriver en person bland annat att de som bor i de små husen bakom parkeringen aldrig mer kommer att se solljus så länge de bor kvar på platsen.

I planerna tänker man sig också att centrumhuset kan få en påbyggnad och rymma ett nytt äldreboende med 60 lägenheter. Kommunen vill även bygga ett sjuvåningshus för bostäder, konsthall och förskola – ett förslag som kallas Fittjahöjden. Ett ”Fittja tower” finns också med i planerna och här är visionen att studentbostäder, kontor eller hotell ska kunna rymmas.

Nu ska detaljplanen ut på granskning och det betyder att de personer och företag som berörs av planerna kan komma med synpunkter mellan den 1 och 22 februari. Om allt går enligt planerna kan detaljplanen vinna laga kraft i sommar och då kan arbetet med centrumet börja senare i år. Hela processen med centrum har delats upp i fem etapper som beräknas ta totalt sju år att genomföra.