Nu ska fler idrottsföreningar få bidrag

Nu ska det bli lättare för idrottsföreningar att få ekonomiskt stöd från kommunen.

I går beslutade kultur- och fritidsnämnden att införa en enklare sökväg och mindre summor.

Flera mindre idrottsföreningar har tidigare missat att söka ekonomiskt bidrag från kommunen för att det har varit besvärligt att ansöka, menar Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Nämnden beslutade därför i går att förenkla systemet samt införa ett nytt mindre bidrag på 30 000 kronor.

– Syftet är att bredda sökunderlaget så att inte bara de stora föreningarna, med anställd personal som vet hur man söker, ska få bidrag, säger Bildt.

Tidigare har det fattats beslut om varje ansökan i nämnden, nu ska beslut fattas i förvaltningen. Dessutom ska det snart finnas en lathund på webben som ska göra ansökan lättare att fylla i.

– Tidigare kunde det ta flera månader för föreningen att få besked om bidrag, nu ska processen gå mycket snabbare, säger Bildt.

Totalt finns 800 000 kronor att söka varje år. Under 2014 fick tolv föreningar bidrag, i fjol var antalet bara sju stycken och hela den totala summan delades inte ut.

Bidraget hette tidigare projektbidrag, nu döps det om till bidrag.