Nu ska fortkörare jagas i centrum

”Jag tycker att fartkamerorna ska stå utanför skolor och vid bostadsområden där det rör sig människor”, säger Linda Olofsson från Lindholmen.
”Jag tycker att fartkamerorna ska stå utanför skolor och vid bostadsområden där det rör sig människor”, säger Linda Olofsson från Lindholmen.
Nu ska fartdårarna stoppas och trafikolyckorna minska.

I höst sätts två nya fart-­kameror upp på väg 268 ­ i centrala Vallentuna.

Kamerorna väntas ha stor effekt – trots att bara 35 procent av fortkörarna bötfälls.

Att Väsbyvägen, med riskfyllda Granakurvan, har varit olycksdrabbad är välkänt. Där, mellan Nibble och Lindönäs, sitter åtta fartkameror och förra året fångades 1 056 fortkörare på samtliga kameror på hela väg 268.

Men nu tas krafttag även mot bilisterna i centrala Vallentuna. I höst sätts två fartkameror upp på väg 268 mellan Teknikvägen och Arningeleden. Något datum är inte bestämt än men kamerorna kommer att placeras i riktning mot Vallentuna, en strax efter Teknikvägen och en i höjd med Åbybergskyrkan.

Och kamerorna väntas ha stor effekt.

Mellan januari 2013 och januari 2015 har det inträffat minst 22 trafikolyckor längs med väg 268 i Vallentuna kommun, enligt Transportstyrelsen.

En av olyckorna slutade med dödlig utgång och två svåra olyckor skedde ungefär där kamerorna ska upp, vid Teknikvägen och Karlbergsvägen.

– Det är en stor olycksrisk längs med vägen. Många kör för fort och människor kan bli skadade och dödade. Kamerorna är väldigt ­effektiva. Av de 1 200 kameror som finns i Sverige räknar vi med att vi sparar 20 liv och ett stort antal skadade varje år, säger Anna-Sofia Welander vid Trafikverket.

Även polisen räknar med att ­bilisterna saktar ner när kamerorna sitter på plats. Detta trots att endast 35 procent av alla fort­körare som fastnar på bild blir bötfällda i slutändan.

– Vi har svårt att fastställa identiteten på en del. En del förare fäller ner solskyddet för att inte bli sedda och vi påverkas också av dåligt väder, säger Anders Drugge, chef för polisens ATK-sektion som har hand om fartkamerorna.

Det är alltså långt ifrån alla som bötfälls. Inte heller är kamerorna aktiverade hela tiden då det skulle vara för resurskrävande för ­polisen.

Men Anders Drugge är ändå övertygad om kamerornas effekt.

– Ambitionen är inte att dra in mycket pengar i böter. Kamerorna fungerar i förebyggande syfte. Vi har sett att andelen fortkörare sjunker rejält, från 40 procent ner till under tre procent när kameror sätts upp, säger han.

Han råder alla bilister att alltid respektera hastigheten.

– Kamerorna är alltid påslagna någon del av dygnet, som bilist är det klokt att utgå från att kameran är aktiverad, säger han.

Bilisten Linda Olofsson från Lindholmen tycker att kamerorna ska stå utanför skolor och vid tätbefolkade bostadsområden.

Men Anders Drugge menar att inga allvarliga olyckor sker på 30-sträckorna:

– Vi har i princip inga döds­olyckor på de sträckorna. Det är där hastig­heterna är höga som olyckorna sker. Syftet med kamerorna är att rädda liv. Vi identifierar sträckor där olycksrisken är ­ särskilt hög och etablerar kameror där.

Många kör för fort och människor kan bli skadade och ­dödade.Anna-Sofia Welander Trafikverket