Nu ska fritiden bli mer jämställd

Ridningen är en av Vallentunas största fritidsaktiviteter.
Ridningen är en av Vallentunas största fritidsaktiviteter.
Idrott och annan fritidsverksamhet i Vallentuna ska bli mer jämställd.

Kommunen ska göra en kartläggning av bland annat halltider utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Det gäller ungdomsenheten, idrottsenheten och alla verksamheter inom fritid, säger Ingela Jansson, fritidschef på Vallentuna kommun.

Det är politikerna i fritidsnämnden som i sin verksamhetsplan för 2016-18 har planerat en jämställdhetskartläggning av fördelningen av tider på kommunens fritidsanläggningar, driftskostnader på anläggningarna och kommunala bidrag som till fritidsverksamhet.

Förvaltningen kommer att genomföra kartläggningen. Redan förra året gjordes en livsstilsundersökning bland unga i skolorna.

– Där började en faktainsamling som beskriver nuläget, säger Ingela Jansson.

Hon menar att frågan är intressant och komplex.

– Vi har pratar om det mycket på förvaltningen och tittat på forskning. Det är en hel del knäckfrågor att bearbeta.

När det gäller idrott handlar det till exempel att undersöka förutsättningarna för olika idrotter. Hu skiljer sig till exempel killdominerade hockeyn från tjejdominerade ridningen.

Men det handlar också om att vidga frågan och skapa förutsättningar till en aktiv fritid för alla i kommunen, även utanför föreningsidrotten.

– Det krävs ett helhetstänk i de här frågorna, säger Ingela Jansson