Min lokala hjälte

Nu ska fritidsgårdar drivas i privat regi

Fritidsgårdarna ska avknoppas. Enligt de styrande politikerna kommer det att öka kvaliteten.

Men oppositionen är kritisk.

Det finns fyra fritidsgårdar i Upplands Väsby, kopplade till skolorna i Väsby, Runby, Grimsta och Smedby. De finns till som mötesplatser för ungdomar mellan 12 och 16 år och drivs i kommunal regi. Men det är något som de styrande politikerna vill ändra på.

Alliansen i Väsby vill att fritidsgårdarna ska konkurrensutsättas. Det innebär att intressenter utifrån ska kunna lägga anbud på verksamheten.

Varje fritidsgård ska betraktas som en egen enhet. Lokalerna kommer fortfarande att ägas av kommunen, men driften ska kunna tas över av någon annan.

– Vi tror att detta kan ge större mångfald, valfrihet och kvalitet på verksamheten, säger Kristina Klempt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Mångfalden skulle enligt henne visa sig genom att några av gårdarna kan ha speciella inriktningar, som till exempel film eller friskvård.

– Att gårdarna kan erbjuda något som vi inte kan erbjuda i dag. Men exakt vilka nischer går inte att säga. Det beror på vilka anbud vi får in, säger Kristina Klempt.

Personalen som jobbar på fritidsgårdarna i dag behöver inte vara oroliga för att förlora sina jobb, enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande. Ett av kraven för de företag eller föreningar som vill ta över fritidsgårdarna är att personalen får stanna kvar.

– Vi har väldigt bra fritidsledare. De är erfarna och uppskattade, säger Kristina Klempt.

Oppositionen i Väsby är dock kritisk till att fritidsgårdarna ska säljas ut.

– Det hela är lite luddigt. Vilka krav kan kommunen ställa på utförarna? Vilken insyn kommer kommunen att ha? Vi tycker att man ska vara försiktig med att konkurrensutsätta verksamheter som rör barn och ungdom, säger Ann-Christin Jyttner (S), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I kväll tisdag kommer ­kultur- och fritidsnämnden att rösta om förslaget att konkurrensutsätta fritidsgårdarna.

Anbudsförfarandet kommer att utlysas senare under året.

Fakta

Snabb privatisering i Upplands Väsby

Upplands Väsby har enligt Svensk Näringsliv privatiserats snabbast i Sverige under 2000-talet.

Privatiseringen tog fart efter att alliansen vann valet 2006 och har genomförts inom flera områden, som förskola, skola, bostäder och äldreboende. Till exempel är var fjärde förskola kommunal i dag, jämfört med fyra av fem 2006.

I fjol avknoppades hemtjänsten. Nu står fritidsgårdarna på tur.

Källa: Svenskt Näringsliv, kommunen