Min lokala hjälte

Nu ska Gurkans påbyggnad granskas

Huset byggdes år 1991 som kontor och som utställningshall för bilar. Det ligger där Katarina bangata och Barnängs Tvärgränd möts. Fasaden ska i förslaget bytas ut.
Huset byggdes år 1991 som kontor och som utställningshall för bilar. Det ligger där Katarina bangata och Barnängs Tvärgränd möts. Fasaden ska i förslaget bytas ut.
Så här är förslaget på det nya huset. Fasaden är utbytt, men stommen är kvar.
Så här är förslaget på det nya huset. Fasaden är utbytt, men stommen är kvar.
100 nya lägenheter planeras när kvarteret Gurkan vid Vintertullstorget byggs på med två våningar. Nu är planerna ute på granskning.

Huset med den speciella glasfasaden ligger granne med Orionteatern vid Vintertullstorget, där Katarina bangata och Barnängs tvärgränd möts. Det rymmer i dag bland annat kontor och en gymnasieskola.

Men dessa verksamheter får flytta på sig om stadsbyggnadskontoret får som det vill. Huset planeras att byggas om till att bli bostäder istället. Samtidigt ska huset byggas på med två nya våningar, från sex våningar till åtta. Totalt kommer det nya huset rymma runt 100 nya lägenheter.

Den karaktäristiska fasaden på huset föreslås att bytas ut, men stommen ska bevaras. Bottenvåningen ska samtidigt göras mer öppen och transparent än i dag, med till exempel fler caféer eller butiker. Coop-butiken i huset finns kvar i det nya förslaget. På taket planeras en grön terrass.

Södermalms stadsdelsförvaltning har givit sin åsikt på förslaget, och är i grunden positiv till ombyggnaden. Man önskar dock att den gröna ytan på taket utformas så att barn kan leka där och att det tas i beaktning om några av lägenheterna kan bli ett särskilt boende för personer med omsorgsbehov.

Planerna är just nu ute på granskning och synpunkter kan lämnas till och med den 25 oktober till stadsbyggnadskontoret. Under 2017 ska planerna klubbas, och spaden kan därmed sedan sättas i jorden.

Fastigheten ägs av Savana AB och byggdes 1991 som kontor och utställningshall för bilar.