Så ska hastigheterna sänkas i hela stan

Förändringar på Östermalm och Norrmalm.
Förändringar på Östermalm och Norrmalm.
Förändringar på Södermalm och delar av Norrmalm/Östermalm.
Förändringar på Södermalm och delar av Norrmalm/Östermalm.
Kungsholmen var först ut att få sänkta fartgränser för bilar. Nu följer resten av innerstan efter och sänker hastigheten till nästa vår.

På Kungsholmen har redan många gator fått sänkta hastighetsgränser under 2016. Oftast från 50 km/h till 40 km/h. Nu ska resten av innerstan också sänka farten för att öka säkerheten.

En del gator på Norrmalm, Östermalm och Södermalm behåller sina nuvarande gränser, men på bland annat Birger Jarlsgatan, Karlavägen, Kungsgatan och Folkungagatan kommer bilister att tvingas köra långsammare i framtiden. På Lidingövägen, Hammarbyvägen och ett par andra gator höjs hastigheten istället med 10 kilometer på sträckor där fotgängare och cyklister beräknas vara tillräckligt skyddade mot bilar.

Och det är just säkerheten i trafiken som är syftet med hastighetsändringarna.

– Det blir ett lugnare tempo vilket skapar en bättre miljö för de oskyddade trafikanterna. Samtidigt får man bättre luft och mindre buller, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Varför höjer ni på vissa gator?

– Det höjs bland annat på sträckor där 50 är för högt och 30 egentligen inte behövs. 40 kunde ju inte användas tidigare. Höjningarna ska dock alltid prövas mot buller och luftkvalitet, och många gånger krävs fysiska åtgärder innan de genomförs.

På längre sikt är tanken att det inte ska finnas några gator med 50-kilometergräns i Stockholm stad.

I trafikkontorets nya tjänsteutlåtande står det att omskyltningen på Söder, Norrmalm och Östermalm kan börja ske under våren 2017. Men innan dess ska ändringarna ut på remiss och sedan klubbas av stadens politiker. När hela staden har fått nya gränser beräknar staden att det kan ha kostat runt 700 miljoner kronor.

Förutom omskyltning lyfter trafikkontoret också fram hastighetskameror som ett sätt att öka säkerheten i stan. Men med den stora brasklappen att detta skulle vara svårt att införa innanför tullarna och att det dessutom skulle kosta mycket pengar.

Tryck på bilden ovan för att se större kartor på de föreslagna förändringarna.