Nu ska Hemmesta vägskäl rustas upp

Fler parkeringar, säkrare vänstersväng och bättre busshållplatser. Det ska Hemmesta vägskäl få när området rustas upp för runt 3,3 miljoner kronor.

Ökad buss- och biltrafik till och förbi återvinnings­centralen i Hemmesta har gjort trafiksituationen kaos­artad. Infartsparkeringarna är så långt in bakom sopstationen att ingen åker dit, det är trångt för bussar som ska vända där och vänstersvängen in till området är farlig. Men nu ska det bli ändring på det.

– Området ska byggas om, säger projektledaren Gunilla Lundström, gruppchef på samhällsbyggnadskontoret.

Förra veckan vann Greens anläggnings AB upphandlingen av upprustningen, som kommer att kosta ungefär 3,3 miljoner kronor. Trafikverket står för 2,5 miljoner kronor och kommunen betalar den resterande delen. Arbetet startar senare i höst.

Den främsta förbättringen är att 36 infartsparkeringsplatser, två handikapplatser och en cykelparkering med belysning kommer att byggas närmare Skärgårdsvägen och därmed också närmare busshållplatserna.

Den stora återvinningsstationen blir kvar, men glas-, tidnings- och kartonginsamlingen ska bort för att göra plats åt parkeringarna och en bättre vändplan för bussarna.

– Insamlingarna ska flyttas till Hemmesta torp, där kommunen har köpt mark, säger Gunilla Lundström.

Ett nytt vänstersvängsfält ska göra det säkrare att svänga in till återvinningscentralen när man kommer från Hemmesta.

På andra sidan om Skärgårdsvägen finns nu två busshållsplatser mellan Hemmesta centrum och Hemmesta vägskäl. Den första ska byggas om och den andra ska tas bort.

Bussförarna, som ofta har en längre rast vid återvinningscentralen, ska också få en bättre arbetsmiljö.

– De ska slippa korsa vägen för att ta sig till raststugan, den flyttas och placeras vid bussuppställningen, säger Gunilla Lundström.

Förändringarna kan innebära att parkeringskaoset i Hemmesta centrum lättar något.

– Fler parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafik underlättar för pendlarna, säger samhällsplaneringens ordförande Peter Frej (M).

Fakta

Vägskälet kan få en rondell

Förändringarna som görs i höst är de första i arbetet med att förbättra Hemmesta vägskäl. Området behöver fler åtgärder enligt länsstyrelsens planförslag för vägar i länet.

Enligt planförslaget ska vägskälet bli en mindre rondell, vilket kan bli verklighet tidigast 2016.

Den totala kostnaden av upprustningen beräknas bli 25 miljoner kronor.

Planen beräknas att bli antagen nästa år.

Källa: Länsstyrelsen