Nu ska Järfällaborna bli klimatsmartare

Nu har du chansen att bli en klimat-smart förebild.

Kommunen är på jakt efter tio testfamiljer som med hjälp av en coach ska minska sina koldioxidutsläpp med 15 procent.

De som bor i Järfälla ska inspireras att bli mer miljömedvetna, eller kanske än mer miljömedvetna än de är i dag.

Tio barnfamiljer ska under ett år leva mer klimat-smart och därmed tjäna som inspiration.

Ett mål är att barnfamiljerna ska minska sina koldioxidutsläpp med 15 procent.

– Jag tror att de kommer att lyckas. Flera kommuner har haft liknande projekt och kunnat sänka de inblandades utsläpp med mellan 14 och 21 procent, säger Johanna Edestav, miljökonsult i Järfälla kommun som ligger bakom projektet.

De tio barnfamiljerna ska under 2014 jobba med klimatsmarta lösningar i sitt boende, i sina transporter, den mat de äter och det avfall de slänger.

Resultaten de uppnår ska sen jämföras med de resultat familjerna hade innan projektet startade.

– Varje tema börjar med en föreläsning av en expert, sedan får familjerna uppdrag, säger Johanna Edestav.

Uppdragen kan vara att byta till mer energisnåla lampor hemma, sänka temperaturen i bostaden, eller att ta reda på hur mycket energi elektriska apparater i hemmet drar.

Till sin hjälp kommer familjerna att ha coacher.

På kommunens hemsida kan den som vill följa familjerna och så småningom se hur resultatet blir.

Kommunen söker nu familjer bland annat genom att dela ut flygblad på pendeltågen och i annonser.

Hur många har anmält sig?

– Just nu är det 13 stycken. Vi tänker ha tio stycken, säger Johanna Edestav.

Sista ansökningsdag är 15 november.

– Främst söker vi hushåll med barn hemma.

Förhoppningen är att familjerna ska inspirera andra Järfällabor.

– Tanken är att de ska visa att det inte behöver vara så svårt att leva klimatsmart, säger Johanna Edestav.

Hur klimatsmarta är Järfällaborna?

– Vi vet inte så mycket, det lär vi märka nu, säger hon.

Fakta

Du slänger 213 kilo sopor

En person släpper ut sju till åtta ton koldioxid – varje år.

I Järfälla kastar varje person 213 kilo avfall per år.

Tio familjer ska väljas ut att delta i projektet.

Målet är att minska utsläppen med 15 procent.

De familjer som lyckas bäst i de olika delarna i klimat-smartprojektet kan komma att belönas med ett pris.

Källa: Järfälla kommun