Nu ska Järvas gator sopas rena från grus

Viktiga vägar, så som gång- och cykelbanor, prioriteras.
Samtidigt som sanden sopas upp spolas vatten ut. På så vis undviker man att det dammar.
Den 15 maj ska allt grus på gatorna i Järvas stadsdelar vara borta.

Men kommunens ansvariga räknar med att arbetet är klart tidigare än så.

Runt 30 000 ton grus och sand lades ut för att bekämpa vinterns halka på Stockholms gator den här säsongen. Nu är vintern slut men ännu pågår arbetet med att sopa rent.

För cyklisterna är gruset en plåga. Det kan orsaka både punkteringar och olyckor.

Många skulle därför gärna se att det försvann tidigare på våren, men enligt kommunens ansvariga är det omöjligt. Anledningen är att sopningen görs med maskiner som fuktar sanden innan den tas upp.

– Vi dammbinder sanden med vatten. Blir det minusgrader bildas is och då blir det inte bra, säger Marcus Staffas, gatudriftsingenjör vid Stockholms stad.

En prioriterad sträcka för sandsopning är det så kallade snabbcykelspåret på Bergslagsvägen mellan Brommaplan och Hjulsta.

– Vi vill även snabbt bli klara med resten av cykelbanorna och olika torg. Lägst prioriterade är lokalgator där det inte rör sig så mycket folk, säger Marcus Staffas.

I innerstan ska sandsopningen vara klar senast den 1 maj, i ytterstan gäller 15 maj som sista dag. Marcus Staffas tror dock att gatorna i Järvaområdet mycket väl kan vara klara tidigare.

– Enligt kontraktet ska entreprenörerna vara klara den 15 maj, men de kan nog vara klara någon vecka innan dess. Samtidigt är det farligt att utlova något eftersom det plötsligt kan komma snö.

Parkernas gångvägar ska vara rensopade till den 1 maj, men även här finns förhoppningar om att arbetet blir klart tidigare än så.

Det som sopas upp tas om hand. En del grus återvinns och läggs ut nästa vinter. Annat kan användas till grundläggning vid olika vägbyggen. Kvarglömda bilar, cyklar och byggsäckar försvårar ibland arbetet.

– Det är ett problem att folk inte flyttar bort sina bilar under städdagar. Om en bil står i vägen får vi inte bort sanden, säger Marcus Staffas.