Nu ska klottret i Vallentuna bort

Att sanera snabbt är en nyckel till att få bukt med klottret. Henny Cederholm har tidigare jobbat som klottersanerare i Vallentuna. Enligt henne är klottret lättare att få bort om det upptäcks snabbt.
Att sanera snabbt är en nyckel till att få bukt med klottret. Henny Cederholm har tidigare jobbat som klottersanerare i Vallentuna. Enligt henne är klottret lättare att få bort om det upptäcks snabbt.
Narkotikabrotten minskar medan snatterier och bilinbrott ökar.

Mitt i har tittat på den senaste brottsstatistiken. Klotter är fortsatt ett problem.

Förebyggande jobb i Bällstaberg ska vända trenden.

– Klotter är oacceptabelt, säger Dan Gustavsson, säkerhetssamordnare.

Inbrottstjuvarna börjar hitta till Vallentuna. Det blir tydligt om man tittar på statistik från polisen. Jämfört med 2014 hade bostadsinbrotten nästan fördubblats 2015.

Fast det från ganska låga nivåer jämfört med grannkommunerna där inbrotten kan räknas i hundratal. 42 bostadsinbrott anmäldes i Vallentuna förra året och 23 stycken året dessförinnan, enligt lokal statistik från närpolisen.

– Vi har fått indikationer om att ligor åker runt och rekar innan de slår till. Det är sådana saker som gör att det ökar. Men det är för tidigt att dra några större slutsatser, säger Stefan Dahlgren, kommunpolis i Vallentuna.

En trend är däremot att bildelsstölderna ökar i Vallentuna, precis som i grannkommunerna Täby och Vallentuna. Både i västra Bällsta och Ormsta förekommer ofta att bildelar stjäls, berättar Stefan Dahlgren. Företrädesvis från BMW-bilar och andra exklusiva bilmärken.

Narkotikabrotten verkar dock bli färre om man ska tro statistiken. Siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att de anmälda narkotikabrotten sjönk från 228 till 152 mellan 2014 och 2015.

De betyder dock inte att människor knarkar mindre, enligt Stefan Dahlgren.

– Det är ingen som kommer till oss och säger tjena jag röker på. Siffrorna speglar var vi gör insatser. 2014 var vi ute och jobbade mycket med det. 2015 lade vi mer resurser i Österåker, säger han.

Men nu väntar ett större fokus mot narkotika i Vallentuna.

– Vi får indikationer på att 12-åringar röker marijuana. Då kan vi inte säga att det ser bra ut, säger Stefan Dahlgren.

Klotter är fortfarande det vanligaste brottet i Vallentuna. Både i Brå-statistik och lokalpolisens egen statistik toppar klotter och skadegörelse.

Brås statistik visar fler anmälningar än polisens. Oklart varför. Dock är både polisen och kommunens säkerhetssamordnare Dan Gustavsson överens om att klottret är ett problem i framförallt Bällstaberg.

– Jag tycker att det är oacceptabelt, säger Dan Gustavsson, säkerhetssamordnare på Vallentuna kommun.

Men nu ska förbyggande arbete vända trenden.

– Polis, räddningstjänst och väktare kommer att åka runt och vara synliga, säger Dan Gustavsson.

Fakta

Antal polisanmälda brott

Brott 2014 2015

Klotte 788 614*

Bilstöld 104 152

Cykelstöld 125 61

Båtstöld 2 2

Snatteri 104 107

Åldringsbrott 10 14

Narkotikabrott 161 113

Misshandel utomhus 44 33

*Preliminär siffra.

Källa: Polisen