Nu ska kommunen köpa slamslangar

VÄRMDÖ Nu ska kommunen köpa tillbaka slamslangarna – och de tidigre reglerna börja gälla igen.

Detta efter att kommunen felaktigt krävt att de som har enskilda avlopp köper egna slangar, för flera tusen kronor, om latrinbrunnen var längre än tio meter från vägen. Slangarna kostade flera tusen kronor.

Kommunen menade att Arbetsmiljöverket krävde att hushållen skulle ordna med slangar för att de som tömmer brunnarna skulle slippa dra sina tunga slangar så långt.

Samtidigt föreslår kommunen att de med latrinbrunn långt från vägen ska betala en högre avgift för tömningen.

Husägare tvingades dra egen slang till slamtömningsbilen.