Nu ska korsningen bli säkrare

S:t Eriksplan är en av stans farligaste korsningar. Nu ska den bli säkrare.

20 trafikolyckor med personskador har inträffat i eller i närheten av S:t Eriksplan sedan förra året. Genom att inte låta bilister svänga höger in på Odengatan ska korsningen nu bli säkrare.

I stället får bilisterna svänga höger på Torsgatan, enligt trafikkontorets förslag som nu ska upp i trafik- och renhållningsnämnden.

– Effekten blir att S:t Eriksplan främst blir ett torg för stombusstrafiken vilket medför färre konflikter mellan cyklister och högersvängande trafik, säger Jevgenja Palin, trafikplanerare

I 113 fall har en bil krockat med en cyklist i Vasastan sedan 2007, vilket gör olyckstypen till den näst vanligaste, efter bilar som kör in i varandra. Just korsningar är mycket olycksdrabbade.

I snitt inträffar 12 trafikolyckor i månaden i Vasastan och fyra personer har omkommit i trafiken senaste fem åren.