Nu ska KTH utreda bullret i Silverdal

Bor du i Silverdal kommer du under hösten att få svara på frågor om buller.

Det är KTH som tillsammans med kommunen ska göra en omfattande bullerstudie.

Sollentunas direkta närhet till E4 och järnväg gör att buller är ett ständigt närvarande problem. Nyligen tecknade kommunen ett kontrakt med Kungliga tekniska högskolan, KTH, om att göra en omfattande bullerstudie.

– Bullerfrågan har varit viktig under många år men vi kände att vi behövde gå vidare för att se vilka åtgärder som är relevanta att göra, säger Lars Keski Seppälä, stadsbyggnadsstrateg på Sollentuna kommun.

Bullerutredningar har gjorts även tidigare men då har det mest handlat om att mäta decibelvärden på olika platser i kommunen. I den kommande studien vill kommunen dra nytta av KTH:s forskning och kunskaper kring buller.

– Den här studien har också mer fokus på hur man faktiskt upplever bullret, säger Lars Keski Seppälä.

Det är de som bor i området Silverdal som står i fokus för studien.

Enkäter med frågor om buller kommer att skickas ut till personer där som berörs av buller, berättar Karl Bolin, lektor och teknisk doktor på KTH.

– Vi vill ta reda på hur människor upplever buller och hur de anpassar sina liv efter bullret, säger han.

Det som gör att KTH tycker att studien är intressant är att Silverdal utsätts för olika sorters buller samtidigt.

– Det finns ett kombinationsbuller från både järnväg och motorväg. Det är en ganska dynamisk situation runt Silverdal efter omläggningen av E4, säger Karl Bolin.

Studien har precis inletts men innan enkätfrågorna kan skickas ut ska Etikprövningsnämnden först säga sitt. Tanken är att enkäterna kan skickas ut under september. När svaren analyserats ska förslag på åtgärder tas fram.

Och Karl Bolin betonar att studien är viktig – för buller kan få farliga konsekvenser för människors hälsa.

– I det långa loppet försämrar buller möjligheten till avkoppling och rekreation. Det finns det WHO-rapporter som tydligt visar, säger Karl Bolin.

Fakta

Så påverkar bullret ditt liv

Sömnstörningar: Buller gör det svårare att somna och riskerar också att väcka den som sover. Nedstämdhet och trötthet är två vanliga konsekvenser.

Försämrad inlärning: Eftersom buller gör det svårare att koncentrera sig blir det också svårare att lära sig nya saker. Detta gäller framför allt barn.

Hjärta och kärl: Flera studier har visat att långvarigt buller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Källa: Folkhälsomyndigheten