Nu ska Lilla Bleckan rustas upp

Nu rustas Lilla Blecktornsparken upp. Här puttar Bernt Karlsson en av de sista puttarna på minigolfbanan som försvinner.
Nu rustas Lilla Blecktornsparken upp. Här puttar Bernt Karlsson en av de sista puttarna på minigolfbanan som försvinner.
Snart tas första spad­taget i Lilla Blecktornsparken, som nu ska bli en inbjudande kvarterspark – men utan minigolf.

– Det är tragiskt, säger Conny Söder, ordförande i Ersta minigolfklubb.

I slutet av september påbörjas upprustningsprojektet av Lilla Blecktornsparken på Södermalm. Det betyder att minigolfbanan, som funnits i parken i 26 år, försvinner. Beslutet fattades redan i december 2012, men nu ska det verkställas.

– Det är självklart jättetråkigt, vi har kämpat sedan beslutet togs att få vara kvar. Men nu tvingas vi inse att vi måste flytta på oss, ­säger Conny.

Stockholms stad har delat upp projektet i olika etapper, och i den första delen, som påbörjas i slutet av september, påbörjas upprustningen av bollplanerna.

– Vi kommer att börja med bollplanerna och förflytta oss etappvis. Hela projektet sträcker sig fram till slutet av 2016, så det är viktigt att medborgarna har tillgång till delar av parken under hela tiden, säger parkingenjör Kenneth Kempendahl.

– Angående minigolfen så är det ett politiskt beslut om att parken ska få en annan utformning. Men vi är angelägna om att föreningen ska finnas kvar och har erbjudit dem en annan plats på Söder.

Där minigolfbanan i dag ligger ska det i stället bli ett trädgårdskafé – som enligt förslaget ska bli parkens mittpunkt. Runt omkring ska det även bli aktivitetsytor för boule och pingis, plaskdammen ska förbättras, en plats för streetbasket ska byggas och ett utegym med enkla redskap ska anläggas.

– Det är både bra och dåligt. Jag tror många kommer att uppskatta det nya, men det är tråkigt att minigolfen ska behöva försvinna. Den har varit väldigt populär, säger Mia Lindgren som jobbar i närheten.

Och fler av besökarna tycker att det är tråkigt att minigolfbanorna ska försvinna. Rolf Johansson har spelat varje tisdag de senaste fem åren.

– Det här är det sämsta tänkbara. Banorna är de enda i Stockholm som är av den gamla sorten, de nya är inte alls lika bra, säger han.

Ersta minigolfklubb har inlett diskussioner med förvaltningen om att flytta till Varvsbranten på Folkkungagatan, där den låg före Lilla Blecktornsparken.

– Det känns lite positivt med en eventuell flytt, men det är givetvis en jätteresa och det handlar om väldigt mycket pengar, säger Conny Söder.

Fakta

Fler parker rustas upp på Söder

Drakenbergsparken: Som Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan har parken precis renoverats. Bland annat har lekparken fått ny gummibeläggning, konstgräs och en ny lekställning.

Ivar Los park: Parken ska bli en temapark. Det ursprungliga förslaget har bantats en hel del efter synpunkter från allmänheten. Bland annat ska den östra delen av förslaget att utgå helt.