Nu ska malens hemort avslöjas

Olagligt inplanterade malar har hittats vid flera tillfällen i Vallentunasjön.

Expert tror att sportfiskare ligger bakom.

Vallentunasjöns grumliga vatten är fullt av överraskningar. Redan för två år sedan gjorde fiskare den ovanliga upptäckten av mal i samband med trålningen av vitfisk i sjön. Då trodde man att det rörde sig om en enda mal.

Men i fjol fiskades mal upp vid ytterligare två tillfällen under trål- ningen. Detta enligt en rapport från Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening, VFOF.

– Den är inplanterad av någon privatperson. Vi vet inte vem, säger Bengt Eriksson, ordförande för VFOF.

Mal förekommer inte naturligt i Vallentunasjön. Fisken finns bara i ett fåtal Svenska vatten, nämligen Båven, Emån och Möcken.

Men enligt malexperten Jan Eric Nathanson vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har det blivit vanligare att mal planteras ut.

– Det började öka under 90-talet och fortsätter öka.

Varför någon sätter ut fisken oklart.

På SLU tror de att sportfiskare kan ligga bakom.

Malen är en stor fisk – den största malen som fångats i Sverige vägde 180 kilo och var 3,6 meter lång, berättar Jan Eric Nathanson.

Kanske är det drömmen om storfångsten och inspiration från fiskemagasin som är orsaken till den olagliga inplanteringen, funderar SLU.

– Men vi anklagar inte någon. Det kan ha gått till på helt andra sätt, säger, Jan Eric Nathanson.

Nu ska det i alla fall fastställas varifrån malarna i Vallentunasjön kommer.

En liten fenbit, 2×2 millimeter, från de malar som fångades 2011 provtas nu på SLS:s sötvattenlaboratorium.

Analysresultaten ska vara färdiga under våren.