Min lokala hjälte

Nu ska maten på äldreboenden kontrolleras

Nu ska hanteringen av livsmedlen på äldreboenden inspekteras.
Nu ska hanteringen av livsmedlen på äldreboenden inspekteras.
Kommunen kommer nu att ta tag i livsmedelshanteringen på äldreboenden. Syftet är att de boende ska ha tillgång till säkra livsmedel.

Under hösten kommer livsmedelsinspektörer att besöka äldreboendens kök runtom i Sollentuna kommun. Syftet med det hela är att kontrollera att hanteringen med livsmedel sker på ett säkert sätt och att de boende ska ha tillgång till säkra livsmedel.

-Anledningen är att de äldre är en känslig konsumentgrupp, oftast med nedsatt immunförsvar. Ju äldre man blir desto större är risken för att en matförgiftning ger allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att vi går ut och kontrollerar, säger Camilla Östergren, livsmedelsinspektör på Sollentuna kommun.

Kontrollerna som kommer att påbörjas snart beror inte på att äldreboendena i Sollentuna kommun har sämre livsmedelshantering än andra typer av verksamheter, menar Camilla Östergren utan beror just på att äldre, precis som barn under fem år, räknas till en känsligare konsumentgrupp enligt livsmedelslagen.

Fokus kommer främst ligga på att inspektera lokalunderhåll och den verksamhet som äger rum där – hur lätt det är att rengöra och producera säkra livsmedel.

-En annan sak med äldreboenden är att de boende inte kan välja själva vad de äter och då blir det också viktigt att kontrollera att maten är säker, säger Camilla Östergren.

Kommunen gick under måndagen ut med information om kontrollerna och skrev på sin hemsida:

”Äldre personer är särskilt känsliga för matförgiftningar och drabbas lättare än andra grupper. Äldreboendens kök har krav på personlig hygien, rengöringsrutiner och lokalens utformning för att undvika bakteriespridning, skriver kommunen på hemsidan”