Nu ska Naheen få en egen lägenhet

Salems kommun fick bakläxa och har nu ålagts att ordna bostad till Naheen.  foto: carlos montecinos
Salems kommun fick bakläxa och har nu ålagts att ordna bostad till Naheen. foto: carlos montecinos
Cp-skadade Naheen Ali befarade att han skulle tvingas flytta till en annan kommun.

Nu har förvaltningsrätten avgjort att Salems kommun är skyldig att ordna fram en lägenhet anpassad för hans behov.

– Jag känner mig som nyfödd på något sätt. Nu har jag domen bakom mig och de kommer inte att överklaga, säger Naheen Ali.

Han har en cp-skada och en grav synskada, som gör det svårt för honom att röra sig och orientera sig.

Men Salems kommun har hävdat att Naheens behov för att föra ett så normalt liv som möjligt varit tillgodosedda genom personlig assistans.

I ett yttrande till förvaltningsrätten menade kommunen att Naheen kunde söka bostad på egen hand på den öppna bostadsmarknaden.

Naheen befarade att han skulle bli tvungen att flytta till en annan kommun. Men nu har förvaltningsrätten ställt sig på hans sida.

”För att Naheen Ali ska kunna ha hjälpmedel i hemmet, ta emot vänner med skrymmande hjälpmedel där och således ha en livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder ska han beviljas insatsen,” skriver förvaltningsrätten i domen.

Salems kommun har nu tre månader på sig att verkställa domstolens beslut. Men Naheen Ali är orolig för att kommunen inte hinner få fram någon tillfällig bostad. Han måste lämna skolinternatet där han bor den här veckan.

– Jag tycker inte att han ska känna sig orolig för den saken, säger socialchef Christina Häckner.

Själv undrar Naheen Ali vad som komma skall.

– Jag håller på och småpackar inför det som väntar. Men vad väntar?