Nu ska nyanlända lärare få jobb

Den statliga satsningen snabbspåret kommer till Sollentuna. Fem nyanlända personer som har utländsk lärarexamen och pratar arabiska, ska vara med.

Lärarna kommer att gå en 26 veckor lång utbildning som Stockholms universitet anordnar, med föreläsningar, seminarium, praktik och studier i yrkessvenska – för att de snabbt ska kunna erbjudas ett arbete. Förhoppningen är att projektet ska komma igång redan innan sommaren.

– Det är en satsning som alla parter vinner på. De nyanlända som vill fortsätta arbeta som lärare i Sverige kommer snabbt in i systemet. Och skolan, som behöver mer personal, får på detta sätt ett gott stöd i undervisningen, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande barn- och ungdomsnämnden i ett pressmeddelande.

Snabbspåret genomförs i samarbete med bland annat Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och flera universitet i landet.