Nu ska ödsliga allén rustas upp

Dorothea Pettersson och dottern Alexia går i Södermalmsallén varje dag, men på kvällarna vågar hon inte gå där för att det är så ödsligt. Då går hon i stället runt hela kvarteret.FOTO: Anna Z Ek
Dorothea Pettersson och dottern Alexia går i Södermalmsallén varje dag, men på kvällarna vågar hon inte gå där för att det är så ödsligt. Då går hon i stället runt hela kvarteret.FOTO: Anna Z Ek
2008 lovade staden att Södermalmsallén skulle rustas till en modern esplanad.

Fyra år senare får stadsdelsförvaltning ständiga rapporter om att området är öde. Nu bjuds grannarna in att komma med förslag – igen.

Södermalmsallén sträcker sig från Västgötagatan till Ringvägen och är, med sitt läge nedsänkt i en svacka, okänd för många Södermalmsbor.

Området har kritiserats av både Skönhetsrådet, trafikkontoret och boende som ansett att det är trist, ”förortsmässigt” och otryggt. 2008 uppgav trafikkontoret att området skulle rustas kommande år.

– Vi tänker oss att det ska bli ett esplanadsystem i modern tappning, lite som på Karlavägen, sa Jean-Louise Dessalles, dåvarande projektledare för upprustningen till Lokaltidningen Mitt i år 2008.

Nu har det gått fyra år – och upprustningen är fortfarande inte klar.

Dorothea Pettersson, som bor på Ringvägen, går i Södermalmsallén varje dag för att hälsa på sin mamma som bor där. Hon tycker inte att trafikkontoret lyckats med sin vision.

– Nej, verkligen inte. Men det skulle ha varit bra, säger hon.

Karin Mehlis, som tagit över som projektledare på trafikkontoret, förklarar att man ändrat sig under projektets gång.

– Det blev inget esplanadsystem för det blev alldeles för dyrt att lägga gångvägen mellan träden. Nu har vi i stället plockat bort några av lönnarna för att släppa ner ljus till allén och gjort en perennplantering där Södermalmsallén börjar, säger hon.

Man har även rustat upp Timmermansparken i alléns mitt. Nu håller man på att anlägga en grusyta som kan användas som boulebana i delen närmast Medborgarplatsen. Där har man även lagt ny asfalt på cykelbanan och fixat gräsmattor och ny belysning.

– Vi har bara rustat upp en liten del för vi fick pengarna uppskjutna flera år framåt. Men vi kommer att fortsätta 2013 med resten av allén i samma stil, säger Karin Mehlis.

Inför upprustningen frågade man grannar i området vad de ville ha. Men det som gjorts hittills verkar inte vara tillräckligt. På Södermalms stadsdelsförvaltning får man ständiga rapporter om att allén är ödslig, mörk och tom. Stadsdelsförvaltningen ska därför bjuda in grannar, fastighetsägare och andra i området till ett så kallat street meeting där de får komma med idéer.

– Vi vill veta vad de som bor eller rör sig där vill att man ska göra åt sådant som de inte tycker är så bra, säger Monica Ahlkvist som arbetar på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Gatumötet ska hållas i november eller december. Då deltar även polisen och trafikkontoret.

Dorothea Pettersson går aldrig i allén på kvällarna eftersom hon tycker att det känns otryggt.

– Det är bra om det blir ljusare men det behövs också mer liv, kanske en kiosk eller en grillplats så att det samlas lite folk, säger hon.

Katrina Paulsson, som bor på Bengt Ekehjelmsgatan och promenerar med sina båda hundar i allén varje dag, vill däremot inte ha någon förändring.

– Jag tycker det är bra att det fridfullt, många träd och lite ruffigt. Söder håller på att bli för tjusigt, det ska vara till för vanligt folk också, säger hon.