Nu ska politikerna ge snabbare svar

Ett hot mot demokratin eller nödvändig modernisering?

Åsikterna gick isär när kommunens kommunikations-policy presenterades förra gången. Nu gör den comeback.

Kritikerna var inte nådiga när kommunen i höstas först presenterade ett förslag till ny kommunikationspolicy.

Tjänstemännen var rädda att dokumentet skulle innebära en begränsning i den grundlagsskyddade meddelarfriheten, det vill säga offentligt anställdas rätt att tipsa eller uttala sig utan att riskera straff eller repressalier.

Oppositionen var rädd att kommunen skulle förlora sin trovärdighet. Bland annat invände Margareta Pettersson (V) mot en passage i policyn där det stod att kommunen skulle agera snabbt för att undvika negativ publicitet. ”Kommunens information ska vara neutral och saklig och ge en korrekt bild av Sollentuna, inte någon glättig bild”, sa hon då.

Förslaget drogs tillbaka. Magnus Ramstrand (KD), som är högst ansvarig för policyn, är i dag nöjd med det beslutet.

– Det fanns en oro i leden och då tog vi en sväng till så att alla skulle få tycka till. Det var bra. Det är viktigt att förankra sådant här internt, säger han.

Han menar att man har tagit kritiken på allvar.

– Det tycker jag att vi har gjort. Om inte alla är nöjda så finns det i varje fall en bred politisk enighet. Tanken är inte att stoppa all debatt. Meddelarfriheten är en del av grundlagen, säger Magnus Ramstrand.

Han är framförallt nöjd med att det i policyn förtydligas att det är politikerna som är ytterst ansvariga för kommunens verksamhet.

– Det är inget konstigt med det, säger Magnus Ramstrand.

Det är en kraftigt omarbetat kommunikationspolicy som nu ska upp i kommunfullmäktige för beslut. De mest kritiserade delarna har tagits bort. Men vissa formuleringar är fortfarande ganska vaga.

– Det finns en gråzon. Men vi ska få fram tillämpningsanvisningar, säger Maria Sterner, kommunens kommunikationschef.

Hon tror att policyn kommer att innebära en förbättrad service till kommun- invånarna och media.

– Vi ska vara öppna, sakliga och snabba med information, säger Maria Sterner.

Fakta

Utses av chef

Utdrag ur policyförslaget: ”I kontakten med media uttalar sig de förtroendevalda utifrån sina politiska uppdrag och tjänstemännen utifrån sina uppdrag. På respektive förvaltning utser förvaltningschefen vilka tjänstemän som har ett särskilt ansvar att uttala sig i olika frågor”.