Nu ska Poseidons torg blomma upp

Ljusare, mer levande torghandel och sittplatser. Så vill Handenborna lyfta trista Poseidons torg.

Nu jobbar man tillsammans med två konstnärer för att det ska bli verklighet.

I konstprojektet ”Kanske en lekplats i mitten” i Kulturhuset har allmänheten bjudits in att tillsammans med två konstnärer och kommuntjänstemän förbättra Poseidons torg och den kommande stadskärnan.

Workshops har pågått i en vecka och på fredag klockan 15 ska alla förslagen, framförda på skyltar, visas upp för allmänheten i ett karnevalsliknande tåg runt det som i framtiden ska bli nya Haningeterrassen, alltså området runt främst Poseidons torg, Handenterminalen och pendeltågsstationen.

– Det finns en stark vilja från deltagarna att göra Poseidons torg till en plats man vill vara på och träffas på. Ljusinstallationer och värme är också något som lyfts fram. Torget hamnar nämligen i skugga när Haningeterrassen står klar, berättar konstnären Johanna Gustafsson Fürst, som tillsammans med kollegan Eva Arnqvist leder projektet.

Mats Norrbom på stadsbyggnadsförvaltningen menar att konstprojektet är en ny typ av medborgardialog.

– Vi hoppas att vi på det här sättet bättre kan väcka allmänhetens intresse för närmiljön, säger han.

I juni ska allt material som kommit fram i projektet lämnas till kommunhuset.

– Ett framtaget förslag måste bearbetas, men torghandel utgår jag från att vi får redan till sommaren. Sittplatser bör också ordnas snabbt, säger Mats Norrbom.

I dag, tisdag, hålls två avslutande workshops klockan 13 och 16.30. De är öppna för alla.

Fakta

Gränsar till Haningeterassen

Poseidons torg kommer att gränsa till nya Haningeterrassen, med 450 bostäder och service, som väntas påbörjas 2014 eller 2015. Det beräknas ta tolv år innan Haningeterrassen är färdig.

Det går att läsa mer om konstprojektet på haninge.se/lekplatsimitten.

Nyfikna kan också gå in i Kulturhuset och läsa om förslagen som kommit fram.

Källa: Haninge kommun