Nu ska råttorna bort från Tumba

En person i Tumba tröttnade på råttorna som springer mellan Tumba centrum och pingstkyrkan.

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag som handlar om kullen mellan parkeringshuset i Tumba centrum och pingstkyrkan. Personen som har skickat in förslaget tycker att kullen både behöver röjas och belysas, för att inte tala om att det stora råttbeståndet på och i anslutning till kullen behöver bekämpas.

”Den smala gångvägen mellan p-huset och kullen används av många på väg till tåg, centrum, bussar. Över övergångsstället springer dagligen råttor som har sina bohålor på kullen och i buskaget vid p-huset. För att människor ska kunna använda gångvägen tryggare behövs röjning och belysning” skriver personen som har lämnat in medborgarförslaget.

Ärendet kom in till kommunen redan i slutet av 2014 och därefter har både samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden sett över ärendet. Nämnderna håller med om att buskarna på kullen bör röjas rätt omgående, och då hoppas man att råttorna ska försvinna. Om råttorna ändå skulle vägra flytta på sig kan det bli aktuellt att hantera problemet med berörda fastighetsägare. Om ytterligare belysning skulle bli aktuell måste även den frågan tas med fastighetsägare.