Nu ska sand och löv sopas bort

DANDERYD Årets sandsopning har inletts i Danderyd med målet att få bort sand och löv så att trafiken blir säkrare och gator och cykel- och gångbanor trivsammare. Sopningen pågår ofta på kvällar och helger och tar sammanlagt cirka sex veckor. Prioriterade områden är buss- och centrumanläggningar såsom Mörby centrum, Djursholms centrum, Nora torg, gästhemmet vid Svalnäs allé, Mörby hållplats och buss­terminalen vid Danderyds sjukhus. Övriga prioriterade områden är gång- och cykelvägar, vid skolor, förskolor och fritids samt bussvägar, dessutom Fafnervägen, Norevägen och Vasavägen.