Nu ska simhallens framtid avgöras

Hur ska renoveringen av Åkeshovs simhall se ut? Det beslutar snart idrottsnämnden.

Renoveringen av Åkeshovs simhall är en långdragen följetång för västerortsborna. Nu ska frågan ännu en gång tas upp för beslut på idrottsnämndens möte. Frågan har tidigare skjutits upp av samma nämnd ­eftersom frågan, enligt ordföranden Regina Kevius (M), då ­behövde utredas mer.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om stadens simhallar som är i skriande behov av upprustning. Staden lade undan ungefär 500 miljoner kronor för fyra hallar, men nästan halva budgeten gick åt redan vid renoveringen av den första: Farsta simhall.

Det som nu ska beslutas är om Åkeshovs simhall ska renoveras och hur det i så fall ska gå till. En rad alternativ har tagits fram, bland annat renovering med och utan tillbyggen samt rivning och nybygge. Det förslag förvaltningen rekommenderar innebär en renovering för 311 miljoner kronor. Den föreslagna renoveringen skulle också möjliggöra en utbyggnad av badet i framtiden.

I förslaget trycks också på att Nälsta utomhusbad borde överdäckas under renoveringstiden för att västerortsborna ska ha nog med plats för bad och simundervisning.

Det råder delade meningar om kostnaderna för en sådan överdäckning. Simklubbarna i området menar att den skulle kosta omkring sju miljoner kronor. Förvaltningen gissar snarare på 25 miljoner.

Beslut fattas av idrottsnämnden den 17 december.

Det råder delade meningar om kostnaderna för en sådan överdäckning.